X

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Ez 34,11-1215-17 Chrystus zna swoje owce
1 Kor 15,20-26.28 Królestwo Boże
Mt 25,31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – liturgia Słowa przywołuje obraz Sądu Ostatecznego. Będzie on podobny do przeglądu stada dokonanego przez pasterza. W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie się troszczył o każdą owcę. Zaradzi jej potrzebom i ją osądzi. We fragmencie o sądzie z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus przyjdzie jak Pasterz i Król i oddzieli owce jako bardziej wartościowe, od mniej wartościowych kozłów. Kryterium tego osądu będą uczynki miłości wobec potrzebujących.

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 uroczyste nabożeństwo z aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana i powierzeniem całej naszej Parafii. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism religijnych.

3. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na nasz Caritas parafialny.

4. Przypominamy, że przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpustu zupełnego.

5. Serdecznie zapraszamy na Różaniec w intencji ustania epidemii od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. Przypominamy, że do odwołania w niedziele jest dodatkowa Msza Święta o godz.13.30.

7. Zachęcamy do włączenia się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom poprzez nabycie świec w cenie – mała świeca 8 zł, duża 15 zł oraz włączenie się w akcję „Napełnij worek św. Mikołaja”, któremu patronuje nasz Parafialny Oddział Caritasu. Po mszach świętych młodzież będzie rozdawała tzw. „Woreczki” z nazwą potrzebnego produktu spożywczego bądź przemysłowego. Już teraz dziękujemy za wszelką pomoc i okazane serce najbardziej potrzebującym z naszej Parafii.

8. Msza św. o Miłosierdzie Boże dla Sióstr i Braci z Róży pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Dary Ducha Świętego, abyśmy się stali misjonarzami niosącymi Boga. Prosimy o wiele łask Bożych dla naszych Kapłanów i Członków naszych Rodzin. Niech Miłosierny Bóg prowadzi do życia wiecznego w piątek o godz.7.00, za ++Siostry, ++Członków ich Rodzin i ++Kapłanów z naszej Parafii od 42 Róży Matek w niedzielę o godz.8.15, za ++ Członków z II Róży Ojców, ++ z ich Rodzin i ++Kapłanów naszej Parafii w niedzielę o godz.18.00.

9. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Ludwika Karczmarczyk z ul. Kochanowskiego, śp. Irena Rychert z Os. Wybickiego i śp. Mirosław Zieliński z ul. Prokowskiej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

10. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Chrystusowi Królowi, Matce Bożej, Pani Naszej i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Króluj nam Chryste!
Wasi Duszpasterze