X

III Niedziela Adwentu

Iz 61,1-2a.10-11 Ogromnie weselę się w Panu
1 Tes 5,16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
J 1,6-8.19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

Dziś Pan Bóg przez swoje słowo chce nas w szczególny sposób napełnić radością. Nasza radość ma swoje źródło w Chrystusie. Na Niego wskazuje Święty Jan Chrzciciel, mówiąc: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”. Czytanie z Księgi Izajasza zawiera słowa, które Pan Jezus odniósł wprost do siebie w synagodze w Nazarecie, i radość prorocką z powodu nadejścia Mesjasza. Do radości zachęca nas też Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan, w którym daje wskazówki, jak zachować Bożą radość serca w codzienności. Pozwólmy Słowu Bożemu rozradować nasze serca.

1. W tym tygodniu, od czwartku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę niedzielę.

3. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.

4. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy w środę 16 grudnia spowiedzią adwentową, z udziałem zaproszonych spowiedników. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks. Piotr Lipkowski z Wydziału Duszpasterskiego w Pelplinie, którego bardzo serdecznie witamy. W poniedziałek, wtorek i środę kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji w naszej Parafii. Oto szczegółowy program, który znajdziemy również w gablocie na zewnątrz kościoła i na stronie naszej Parafii
Niedziela 13.12.2020
Nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach świętych ( dla dzieci godz.12.30)
PONIEDZIAŁEK 14.12. 2020
Godz. 6.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
Godz. 8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30 Msza św. z nauką dla dzieci
Godz. 18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
WTOREK 15.12.2020
Godz. 6.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
Godz. 8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
Godz.16.30 Msza św. z nauką dla dzieci
Godz.18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Po mszy św. nauka dla młodzieży
ŚRODA 16.12. 2020
Godz. 6.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
Od godz. 8.00 do godz. 10.00 spowiedź św.
Godz. 8.30 Msza św. z nauką dla dorosłych ( w tym czasie przerwa w spowiedzi)
Godz. 10.00 Msza św. z nauką dla chorych i osób starszych (z udzieleniem sakramentu chorych i Błogosławieństwem Lourdzkim)
Od godz. 15.30 do godz. 18.00 spowiedź św.
Godz. 16.30 Msza św. z nauką dla dzieci (w tym czasie przerwa w spowiedzi)
Godz. 18.00 Nowenna do M.B.N.P. i msza św. z nauką dla dorosłych

5. W środę 16-ty dzień miesiąca zapraszamy tradycyjnie w tym dniu po Mszy Świętej wieczornej na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

6. Serdecznie zapraszamy na Roraty:
• Dorosłych codziennie w dni powszednie na godz.6.00
• Dzieci od poniedziałku do piątku włącznie na godz.16.30.

7. W pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia.

8. Naszych drogich Chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty, odwiedzimy przed świętami w sobotę 19 grudnia od godz.9.00; w biurze parafialnym można zgłaszać jeszcze osoby chore i starsze, które pragną przyjąć w domu sakramenty święte.

9. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy włączyli się tak hojnie do naszej tegorocznej akcji "Napełnij worek świętego Mikołaja". Kilkadziesiąt paczek trafi w najbliższym tygodniu do najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.

10. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń 4 Róży Niewiast oraz Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, O Boże błog. dla Żywych Członków oraz o Boże miłosierdzie dla Zmarłych Członków 11 Róży Ojców Sebastiana Pelczara oraz dla Kaplanów naszej Parafii w środę o godz.18.00, w intencji Członków ADŚ w sobotę o godz.8.00.

11. Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Twoje Imię” to najnowsza płyta zespołu Trzecia Godzina Dnia, którą w cenie 45 zł można nabyć – są wyłożone na stolikach oraz innych czasopism, zachęcamy również do zabrania bezpłatnego numeru wydania świątecznego Kuriera Muzealnego wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poświęcony tematyce Bożonarodzeniowej.

12. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Andrzej Mrozewski z ul. B. Prusa i śp. Maria Grzebyta z Os. XX Lecia – pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości, a bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. Polecajmy Zmarłych Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…
W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, radosnej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia oraz wszystkich czuwających adwentowo niech ma w opiece Maryja Niepokalana.

Wasi Duszpasterze