X

IV Niedziela Adwentu

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Rz 16,25-27 Tajemnica ukryta od wieków została objawiona
Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna

W czwartą niedzielę Adwentu Słowo Boże przypomina nam o Bożych obietnicach, które zawsze przewyższają ludzkie wyobrażenia. Król Dawid, pełen wdzięczności i prostoty serca, chciał wybudować świątynię dla Arki Pana. Pan Bóg, patrząc na jego serce, obiecał mu wspaniałego potomka, o jakim nie mógłby nawet marzyć. Maryja nie zawahała się odpowiedzieć na słowa anioła podczas zwiastowania: „Niech mi się stanie!”. W pełnym zaufaniu przyjęła wolę Bożą, choć jej do końca nie rozumiała.

1. Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufamy, że większość Parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie Roraty:
• Dorosłych od poniedziałku do czwartku włącznie na godz.6.00
• Dzieci od poniedziałku do środy włącznie na godz.16.30.

3. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Mszy Świętych sprawowanych w czwartek w tym roku już o godz.20.00, 22.00 i o 24.00. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.

4. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

5. Msze Święte Bożonarodzeniowe w czwartek:
• Godz.20.00 – Msza Święta – w kolegiacie i w Kaplicy Miłosierdzia w Szpitalu
• Godz.22.00 – Msza Święta
• Godz.24.00 – Pasterka

6. W I Święto Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt – św. Szczepana wszystkie msze św. jak w każdą niedzielę: o godz.7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30 i 18.00 W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia ofiarę z kolekty przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, a w drugi dzień Świąt kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce.

7. Czas Bożego Narodzenia to również czas kolęd.

„Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów
i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.”

Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna

Po konsultacji z przedstawicielami naszej Parafii i zgodnie również z rekomendacją naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego podjęliśmy decyzję, że w tym roku w naszej Parafii kolęda będzie miała następującą formę: zapraszamy serdecznie na dwie Msze Święte do wyboru w każdym dniu, przed południem i po południu, aby umożliwić udział Wiernym z poszczególnych rejonów kolędowych, które będą sprawowane w intencjach Rodzin z danych ulic lub części parafii od poniedziałku od piątku o godz.9.00 i 18.00, a w soboty o godz.10.00 i 16.30, po Mszy Świętej będzie pobłogosławienie wody i każda rodzina będzie mogła odebrać przygotowane przed ołtarzem: Modlitwy błogosławieństwa domu, wodę święconą i pamiątkę kolędową – przygotowane w folii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w świątyni w intencji naszych Rodzin, zawierzając je Bogu i naszej Matce Maryi na Nowy 2021 Rok, w tym trudnym, epidemicznym czasie. Plan kolęd dostępny tutaj

8. W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo w czasie każdej Mszy Świętej.

9. W przyszłą niedzielę zbiórka Caritasu na cele dobroczynne do puszek przed kościołem.

10. Tradycją minionych lat zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

11. Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru „Małego Gościa”, „Gościa Niedzielnego” i „Apostolstwa Chorych” .

12. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 4273 zł.

13. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ks. Karola Ciesielskiego w Dniu Urodzin ofiarowana od wszystkich Wspólnot naszej Parafii we wtorek o godz.6.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Siostry Urszuli i jej Rodziny z okazji 90 Urodzin od 40 Róży Matek w środę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin 1194 Kręgu Matki Bożej Pielgrzymującej, dla Kapłanów naszej Parafii, o łaskę zdrowia dla Patrycji i Witolda Kornas oraz Marii Budzińskiej w czwartek o godz.24.00, Msza Święta dziękczynna za szczęśliwie narodzone dzieci, za ich Rodziców i za tych którzy włączyli się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w niedzielę o godz.7.00.

14. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Brunon Piastowski z miejscowości Kosy, śp. Czesław Plichta ze Smętowa Chmieleńskiego i śp. Jan Went z ul. Sambora – pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości, a bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. Polecajmy Zmarłych Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, radosnej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia oraz wszystkich czuwających adwentowo niech ma w opiece Maryja Niepokalana.

Wasi Duszpasterze