X

Boże Narodzenie

Iz 9,1-3.5-6 Syn został nam dany
Tt 2,11-14 Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Łk 2,10-11 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowo Boże lśni dziś szczególnym blaskiem wśród ciemności tej nocy. Prorok Izajasz zapowiada wielką radość przyjścia na świat upragnionego Zbawiciela. Słowo z Listu Świętego Pawła do Tytusa pomaga nam dostrzec Bożą łaskę w świecie.
Święty Łukasz w Ewangelii opisuje niezwykłą chwilę w dziejach świata, kiedy Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości w tajemnicy Wcielenia. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, abyśmy wraz z całym stworzeniem śpiewali Panu nową pieśń, jak nas zachęca psalmista.
Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.
Są takie święta, jest taki czas, co ślad na duszy zostawia i myślom nie daje spokoju. Są takie święta, jest taki czas, co zło w dobro zamienia, a lód twardy w sercach kruszeje. Są takie święta, jest taki czas, gdy wszyscy się jednoczą i spełniają swe życzenia. Są takie święta, jest taki czas… teraz …jest ten czas. Nowonarodzony Zbawiciel przychodzi do nas z obfitością łask. To czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. Bóg zna nasze radości i smutki, wie, czego najbardziej potrzebujemy.

Życzymy sobie wzajemnie, abyśmy umieli otwierać nasze serca na Jego łaskę i by On nas wciąż wewnętrznie przemieniał i odnawiał. Niech Jego błogosławieństwo obficie spływa na nasze rodziny, naszych sąsiadów, parafię, naszą Ojczyznę i na wszystkich ludzi dobrej woli. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas.

Życzymy z całego serca wszystkim Drogim Parafianom i wszystkim Gościom, a szczególnie osobom samotnym, chorym i utrudzonym różnymi problemami życia, zwłaszcza trwającą epidemią, kiedy wszystko wydaje się nad wyraz trudne, życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Bożej radości, miłości i pokoju płynących z tego radosnego przesłania, które od wieków płynie z Betlejem ogarniając nas ciepłem Bożej bliskości. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was Najmilsi wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. Niech przeżywane Święta będą też czasem bliskości z największą tajemnicą na ziemi, oto żywy Bóg przychodzi do nas; otwórzmy Mu drzwi do naszego życia, a On nie pozostawi nas już nigdy samych. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Pragniemy również zapewnić o łączności i pamięci w modlitwie o tych, którzy z racji trwających obostrzeń i zaleceń, łączyli się z nami w sposób duchowy. Wszyscy Najmilsi stanowimy jedną rodzinę parafialną i żadne przeciwności niech nie będą nam przeszkodą w budowaniu prawdziwej, odpowiedzialnej wspólnoty.

Wasi Duszpasterze

1. Czas epidemii spowodował w nas, że w ten wyjątkowy czas wkradł się strach, by zawładnąć naszymi zwyczajami świątecznymi. Ale Bogu dziękujemy, że mogliśmy skorzystać, choć w ograniczony sposób, z form duszpasterskich. Myślimy z wdzięcznością o Mszach Świętych roratnich. Tegoroczne rozważania prowadziły nas w roratach o poranku ze Sługą Bożym Ks. Biskupem Konstantynem Dominikiem, dzięki Ks. Prałatowi Piotrowi Tislerowi, a w roratach popołudniowych dla dzieci księża Wikariusze przybliżali wiedzę o Mszy Świętej w cyklu „Cud nad cudami”. Bóg zapłać za udział w rekolekcjach adwentowych, dziękujemy Ks. Piotrowi Lipkowskiemu. Pięknym wyrazem naszego adwentowego czuwania była pomoc okazana najbardziej potrzebującym, poprzez zakup świecy wigilijnej, dary złożone, aby „Napełnić worek św. Mikołaja”, czy ofiary złożone dla Kościoła na Wschodzie w krajach dawnego Związku Radzieckiego – wszystkim Ofiarodawcom nasza ogromna i szczera wdzięczność. Bóg zapłać naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas oraz Wolontariuszom naszej Parafii.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, najpierw za wspólny czas oczekiwania, za wspólne msze św. roratnie – i dorosłym i dzieciom, a rodzicom za pomoc dzieciom, aby mogły uczestniczyć, wszystkim, którzy przygotowali kościół do dzisiejszej uroczystości i żłóbek Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom, Wszystkim sprzątającym kościół, co zawsze czynią z takim oddaniem, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy mu w tym pomagali, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., we wszystkich roratach tak pięknie uczestniczyli, Ceremoniarzom, Lektorom i Ministrantom z ks. Maciejem na czele, naszemu Panu Organiście, naszym Kościelnym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, ze możemy te Święta przeżywać w takiej właśnie pięknej, rodzinnej atmosferze, a nasza prastara świątynia tuli nas wszystkich w objęciach wiary wieków, która i tej nocy wyśpiewuje Chwałę Boga, który się rodzi właśnie i dla nas.

2. Jutro drugi dzień Świąt – Święto św. Szczepana pierwszego Męczennika- wszystkie msze św. jak w niedziele - kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce. Modlimy się w intencjach KUL-u oraz innych uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.