X

II Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
św. Szczepana

Dz 6,8-10;7,54-60 Widzę niebo otwarte
Mt 10,17-22 Nie wy będziecie mówili, lecz Ojca waszego będzie mówił przez was

Liturgia słowa czytana w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, ukazuje rozdźwięk między pełną miłości Bożą wizją człowieka i świata a naszą, ludzką wizją.
Szczepan żył według Ducha Bożego. Siła Szczepana jest w Chrystusie, w słuchaniu Ducha Świętego i wiernym trwaniu przy Panu. Pierwszy męczennik tak w życiu, jak i w chwili swej śmierci modlił się jak Chrystus, ofiarowując siebie i przebaczając swoim oprawcom.

1. Trwamy w radości Bożego Narodzenia. W ten czas wpisuje się świadectwo wiary pierwszego męczennika Kościoła – św. Szczepana, który był diakonem Kościoła jerozolimskiego, jednym z siedmiu wybranych do posługi. W chwili prześladowania nie wyparł się Jezusa. Niech świadectwo jego wierności będzie dla nas wyzwaniem, żebyśmy z odwagą i miłością dzielili się radością płynącą z narodzenia Dzieciny. O świętym Szczepanie można z całym spokojem powiedzieć, że był męczennikiem za wiarę. Chrystus stał się jego życiem i ostatecznym sensem istnienia. Był też obdarzony wielkimi darami. Jak mówi Pismo Święte, był „pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie...”.

2. Jutro Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W czasie każdej Mszy Świętej będziemy się modlili szczególnie w intencji wszystkich małżeństw naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają jakiekolwiek trudności i kryzysy. Zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń ślubnych stanowiących fundament ich życia.

3. Ofiary składane przy żłóbku w czasie całego okresu Bożonarodzeniowego są przeznaczone na misje święte.

4. Przypominamy, że czas Bożego Narodzenia to również czas kolęd. „Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.” - Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Po konsultacji z przedstawicielami naszej Parafii i zgodnie również z rekomendacją naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego podjęliśmy decyzję, że w tym roku w naszej Parafii kolęda będzie miała następującą formę: zapraszamy serdecznie na dwie Msze Święte do wyboru w każdym dniu, przed południem i po południu, aby umożliwić udział Wiernym z poszczególnych rejonów kolędowych, które będą sprawowane w intencjach Rodzin z danych ulic lub części parafii od poniedziałku od piątku o godz.9.00 i 18.00, a w soboty o godz.10.00 i 16.30, po Mszy Świętej będzie pobłogosławienie wody i każda rodzina będzie mogła odebrać przygotowane przed ołtarzem: Modlitwy błogosławieństwa domu, wodę święconą i pamiątkę kolędową – przygotowane w folii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w świątyni w intencji naszych Rodzin, zawierzając je Bogu i naszej Matce Maryi na Nowy 2021 Rok, w tym trudnym, epidemicznym czasie.

Plan kolęd na najbliższy czas:

28.12.20 - poniedziałek 3 Maja i 11 Listopada 9.00 i 18.00
29.12.20 - wtorek Reja, Sienkiewicza, Reymonta, Prusa i Konopnickiej 9.00 i 18.00
30.12.20 - środa Kosy i Łapalice 9.00 i 18.00
2.01.21 - sobota Łąkowa i Krasickiego 10.00 i 16.30
4.01.21 - poniedziałek Obrońców Poczty Polskiej, Gdyńskich Kosynierów i Słowackiego 9.00 i 18.00

Pełen plan dostępny tutaj.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy pięknego przeżywania świątecznego czasu. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz łączących się z nami duchowo - niech Maryja Niepokalana ma wszystkich w swojej opiece.

Wasi Duszpasterze