X

Niedziela św. Rodziny

Rdz 15,1-6; 21,1-3 Obietnica potomstwa
Hbr 11,8.11-12.17-19 Wiara Abrahama, Sary i Izaaka
Łk 2,22-40 Dziecię rosło, napełniając się mądrością

Życie i modlitwa ściśle splatają się ze sobą, o czym przypominają nam dziś czytania. Dialog małżonków Abrahama i Sary z Bogiem zmienia ich życie. Bezpłodna Sara staje się matką, mimo podeszłego wieku, a Abraham ojcem licznego narodu. Rodzice Jezusa przynoszą Go do świątyni i przedstawiają Panu, zgodnie z żydowskim zwyczajem. Kiedy rodzina powierza swe sprawy Panu Bogu, staje się Nim silna. Wysłuchajmy Słowa Bożego, abyśmy nabierali Bożej mocy i mądrości, żyjąc każdego dnia w Jego łasce.

1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

2. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2020 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

3. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. W czasie każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małżonkom i rodzinom.

4. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2020. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu związanymi z epidemią.

5. W czwartek św. Sylwestra - wieczorem zapraszamy już na godz.17.00, nie będzie w tym dniu mszy św. o godz.18.00. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Zaraz po nabożeństwie msza św. w intencji wszystkim Zmarłych w minionym 2020 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

6. W piątek 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2021. Tego dnia w szczególny sposób Kościół modli się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny, będzie też msza św. o godz.7.00 oraz o godz.13.30.

7. W Nowy Rok przypada też pierwszy piątek miesiącu, Sercu Bożemu ofiarujmy losy świata i każdego człowieka w Nowym Roku.

8. W tym tygodniu I sobota miesiąca. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: po mszy św. o godz.7.00 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P.

9. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Godz. 14.30 – nabożeństwo przy żłóbku na które zaprasza Franciszkański Zakon Świeckich
• godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

10. Informujemy, że od tego tygodnia nie będzie, ze względu na stan epidemii, Mszy Świętych w środy i pierwsze piątki miesiąca w Kaplicy Miłosierdzia w naszym Szpitalu, będą tylko Msze Święte w niedziele i święta o godz.6.30.

11. Msza Święta o zdrowie dla Teresy Wałaszkowskiej ofiarowana od 17 Róży Niewiast w poniedziałek o godz.7.00, za +Kazimierza Balerstet ofiarowana od Pracowników Urzędu Skarbowego w Kartuzach we wtorek o godz.7.00, za zmarłych w minionym 2020 roku w czwartek o godz.17.00.

12. Przypominamy, że czas Bożego Narodzenia to również czas kolęd. „Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.” -Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Po konsultacji z przedstawicielami naszej Parafii i zgodnie również z rekomendacją naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego podjęliśmy decyzję, że w tym roku w naszej Parafii kolęda będzie miała następującą formę: zapraszamy serdecznie na dwie Msze Święte do wyboru w każdym dniu, przed południem i po południu, aby umożliwić udział Wiernym z poszczególnych rejonów kolędowych, które będą sprawowane w intencjach Rodzin z danych ulic lub części parafii od poniedziałku od piątku o godz.9.00 i 18.00, a w soboty o godz.10.00 i 16.30, po Mszy Świętej będzie pobłogosławienie wody i każda rodzina będzie mogła odebrać przygotowane przed ołtarzem: Modlitwy błogosławieństwa domu, wodę święconą i pamiątkę kolędową – przygotowane w folii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w świątyni w intencji naszych Rodzin, zawierzając je Bogu i naszej Matce Maryi na Nowy 2021 Rok, w tym trudnym, epidemicznym czasie. W czasie Mszy Świętej będzie wystawiony koszyk do którego, jeśli ktoś będzie chciał, będzie można złożyć ofiarę kolędową, za którą składamy serdeczne Bóg zapłać przeznaczymy tradycyjnie na nasze parafialne inwestycje. Plan kolęd dostępny tutaj.

13. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Irena Żeglarska z Dzierżążna z ul. Szpitalnej, a pogrzeb śp. Anny Sobisz z ul. Parkowej w poniedziałek o godz. 10.00 w kościele św. Kazimierza, śp. Mieczysława Muchlinskiego z Gdańska Oliwy z ul. Lecha Kaczyńskiego we wtorek o godz.11.00 w kolegiacie, różaniec o godz.10.15 w kościele, śp. Kazimierza Barejka z ul. Parkowej w środę o godz.13.00 w kościele św. Kazimierza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

14. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela;
– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (330-390), biskupi i doktorzy Kościoła.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

Wasi Duszpasterze