X

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki

Lb 6,22-27 Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Łk 2,16-21 Nadano Mu imię Jezus

Pan Bóg wita każdego człowieka z miłością. Błogosławieństwo wyraża radość. „Jak dobrze, że jesteś!” – zdaje się mówić, dając wskazówki Mojżeszowi. Błogosławi nas, ofiarowując swojego Syna i Ducha, w którym, pomimo dramatu grzechu, znów możemy mówić do Niego: „Abba, Ojcze!”, i mieć pełny udział w Jego królestwie. Otrzymane błogosławieństwo raduje serca. Pasterze z Betlejem i wszyscy świadkowie złożonego przez nich świadectwa odpowiadają na nie radosnym błogosławieniem Boga i pełnieniem Jego woli. Wsłuchajmy się w Słowo Boże z pragnieniem błogosławieństwa – udziału w Bożej radości.

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2021 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. Słowa Aaronowego błogosławieństwa z dzisiejszego pierwszego czytania czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. Wszystkim Kochanym Parafianom i miłym Gościom składamy jak najlepsze życzenia Noworoczne. Niech spełniają się wszelkie plany i marzenia, niech Pan Bóg w swej dobroci obficie błogosławi, a Matka Boża strzeże dróg życia, aby zawsze były wiernym podążaniem za Chrystusem i trwaniem z Nim i naszymi bliźnimi w prawdziwej komunii. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się Rok 2021, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym, a przede wszystkim niech nas uwolni od epidemii!

4. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

5. Serdecznie zapraszamy na różaniec błagalny o ustanie epidemii od poniedziałku do piątku o godz.7.30.

6. Klasztor Braci Mniejszych-Franciszkanów serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny do Żłóbka Bożonarodzeniowego w dniach od 25 grudnia 2020 roku do 2 lutego 2021 roku. Kaplica jest otwarta każdego dnia od rana do wieczora. Serdecznie zapraszają Ojcowie Franciszkanie z Wieżycy.

7. Przypominamy, że czas Bożego Narodzenia to również czas kolęd. „Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.” -Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Po konsultacji z przedstawicielami naszej Parafii i zgodnie również z rekomendacją naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego podjęliśmy decyzję, że w tym roku w naszej Parafii kolęda będzie miała następującą formę: zapraszamy serdecznie na dwie Msze Święte do wyboru w każdym dniu, przed południem i po południu, aby umożliwić udział Wiernym z poszczególnych rejonów kolędowych, które będą sprawowane w intencjach Rodzin z danych ulic lub części parafii od poniedziałku od piątku o godz.9.00 i 18.00, a w soboty o godz.10.00 i 16.30, po Mszy Świętej będzie pobłogosławienie wody i każda rodzina będzie mogła odebrać przygotowane przed ołtarzem: Modlitwy błogosławieństwa domu, wodę święconą i pamiątkę kolędową – przygotowane w folii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w świątyni w intencji naszych Rodzin, zawierzając je Bogu i naszej Matce Maryi na Nowy 2021 Rok, w tym trudnym, epidemicznym czasie. W czasie Mszy Świętej będzie wystawiony koszyk do którego, jeśli ktoś będzie chciał, będzie można złożyć ofiarę kolędową, za którą składamy serdeczne Bóg zapłać przeznaczymy tradycyjnie na nasze parafialne inwestycje. Plan kolęd dostępny tutaj.

8. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Zdzisław Szymichowski z ul. Jeziornej, a pogrzeb śp. Kazimierza Janikowskiego z ul. Prokowskiej w sobotę o godz. 11.00 w kolegiacie, eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona, śp. Klemensa Trepczyk z Mezowa, z ul. Podgórnej w sobotę o godz.11.30 w kościele św. Kazimierza, śp. Zenona Hinc z Dzierżążna z ul. Szpitalnej w sobotę o godz.13.00 w kolegiacie, różaniec o godz.12.15 w kościele, śp. Ludwiki Lewańczyk z ul. Gdańskiej w sobotę o godz.13.30 w kościele św. Kazimierza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2021 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty. Jeszcze raz wszystkim Parafianom i Gościom przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

Wasi Duszpasterze