X

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Syr 24,1-2.8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Ef 1,3-6.15-18 Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
J 1,1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Pan Bóg jest bardzo blisko nas. O tej prawdzie przypomina nam dziś liturgia słowa. Człowiek, jak mówi Mądrość Syracha, jest otoczony miłością i troską Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest dany ludziom jako światłość. Jest pośrednikiem Bożej łaski, jak mówi o Nim Ewangelia oraz List Świętego Pawła do Efezjan. Otwórzmy nasze serca przed Panem przychodzącym w Słowie Bożym, abyśmy poznali, jak bardzo zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani.

1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze Święte jak w każdą niedzielę. Uroczystość ta jest nazywana w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte jak w niedziele. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr. Kolekta w tym dniu na misje katolickie.

3. W Uroczystość Trzech Króli przypada tez pierwsza środa miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny na godz.17.00.

4. W czwartek I czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę Świętą na godz.17.00.

5. W przyszłą niedzielę – Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy i umacniamy?

6. Serdecznie zapraszamy w dni powszednie na różaniec błagalny o ustanie epidemii od poniedziałku do piątku o godz.7.30.

7. Klasztor Braci Mniejszych-Franciszkanów serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny do Żłóbka Bożonarodzeniowego w dniach od 25 grudnia 2020 roku do 2 lutego 2021 roku. Kaplica jest otwarta każdego dnia od rana do wieczora. Serdecznie zapraszają Ojcowie Franciszkanie z Wieżycy.

8. Przypominamy, że czas Bożego Narodzenia to również czas kolęd. „Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.” -Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Po konsultacji z przedstawicielami naszej Parafii i zgodnie również z rekomendacją naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego podjęliśmy decyzję, że w tym roku w naszej Parafii kolęda będzie miała następującą formę: zapraszamy serdecznie na dwie Msze Święte do wyboru w każdym dniu, przed południem i po południu, aby umożliwić udział Wiernym z poszczególnych rejonów kolędowych, które będą sprawowane w intencjach Rodzin z danych ulic lub części parafii od poniedziałku od piątku o godz.9.00 i 18.00, a w soboty o godz.10.00 i 16.30, po Mszy Świętej będzie pobłogosławienie wody i każda rodzina będzie mogła odebrać przygotowane przed ołtarzem: Modlitwy błogosławieństwa domu, wodę święconą i pamiątkę kolędową – przygotowane w folii. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w świątyni w intencji naszych Rodzin, zawierzając je Bogu i naszej Matce Maryi na Nowy 2021 Rok, w tym trudnym, epidemicznym czasie. W czasie Mszy Świętej będzie wystawiony koszyk do którego, jeśli ktoś będzie chciał, będzie można złożyć ofiarę kolędową, za którą składamy serdeczne Bóg zapłać przeznaczymy tradycyjnie na nasze parafialne inwestycje.

9. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

10. Msza św. za +Bożenę Grzędzicką od 39 Róży pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus we wtorek o godz.18.00, w intencji Ojca św, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do F.Z.Ś. w sobotę o godz.8.00.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu okresu Narodzenia Pańskiego. Trwajmy w tej radości. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

Wasi Duszpasterze