X

VI Niedziela Zwykła

Kpł 13,1-2.45-46 Odosobnienie trędowatego
1 Kor 10,31-11,1 Paweł naśladowcą Chrystusa
Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego

Liturgia słowa mówi dziś o chorujących na trąd. Trąd jest zaraźliwą chorobą skóry, wyrządzającą nieodwracalne zmiany. Jak wspomina Księga Kapłańska, chory musiał zachowywać się i ubierać w określony sposób, żeby z daleka można było uchronić się od zarażenia się tą chorobą. Pan Jezus z miłością dotyka chorego na trąd człowieka, o czym wspomina Ewangelia. Święty Paweł przypomina zasadę, żeby wszystko czynić na chwałę Bożą. Wysłuchajmy z miłością Słowa Bożego, abyśmy potrafili przyjmować w imię Jezusa naszych bliźnich, którzy nieraz wywołują w nas odrazę, oraz żebyśmy sami nie wahali się przyjść do Pana Jezusa, kiedy będziemy się czuli jak trędowaci. Niech chwała Boża objawia się w naszej słabości.

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

3. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

4. Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczęcie po mszy św. o godz.13.30, zakończenie o godz.18.00, a w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30-10.00 i po południu 15.00-18.00.

5. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 17 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Wielki Post to czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Msze Święte tego dnia o godz.
7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.. Kolekta w środę popielcową zostanie przeznaczona jako jałmużna postna dla potrzebujących. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

6. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
• W każdą środę o godz. 7.30 i 17.30 – różaniec błagalny o ducha pokuty i ustanie epidemii
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa – w tym roku zapraszamy całe rodziny na godz.16.30, 18.00 i 19.15.
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które w tym roku będzie głosił nasz Ks. Wikariusz Karol Ciesielski o godz.15.00

8. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

9. Serdecznie zapraszamy w dni powszednie na różaniec błagalny o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

10. Zachęcamy do włączenia się w dzieło pokutne NINIWA – pokuta rodzin – rozpoczęcie 17.02 zakończenie 3.04 2021 roku – pragniemy przepraszać za grzechy ofiarując naszą pokutę Bogu przez ręce i Niepokalane Serce Maryi. Szczegóły na plakacie w gablocie.

11. W pierwszy piątek rozpoczętego Wielkiego Postu modlitwą i postem wynagradzajmy Bogu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem.

12. We wtorek 16-ty dzień miesiąca, zapraszamy po mszy św. wieczornej na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

13. Pan Starosta Powiatu Kartuskiego po raz już kolejny zachęca do włączenia się w akcję „Zostaw 1% w Powiecie Kartuskim”, akcja ma na celu popularyzację do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Kartuskiego. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeń.

14. Msza Święta o Boże błog. dla 26 Róży Matek i ich Rodzin w środę o godz.8.30, z podziękowaniem za zdrowie, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin 497 Kręgu i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.11.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

15. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej przekazuje propozycję 33 – dniowego przygotowania do Uroczystości św. Józefa, opracowaną przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Codziennie na www.facebook.com/rekolekcjeJozef33 o godz. 20.30 będzie półgodzinna transmisja na żywo oraz możliwość odtworzenia na YouTube codziennego spotkania o godz. 22.00.

16. W przyszłą niedzielę zapowiadana przez naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego kolekta na prace remontowe naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

17. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Krystyna Kliszewska z Os. Wybickiego, śp. Maria Dzienisz z ul. Sambora i śp. Hubert Hoppe z ul. Jesionowej - bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze