1. Z radością dzielimy się informacją, że w naszej Parafii rozpoczął swoją działalność PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Przewodniczącą PZC jest Pani Elżbieta Szyler. Celem PZC jest niesienie pomocy potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Parafii. W naszej działalności zamierzamy skupić się na następujących sprawach:
  2. Katecheza dla dorosłych – comiesięczne katechezy będzie prowadził ks. Dr Rafał Barciński – ojciec duchowny WSD w Pelplinie. Zapraszamy na pierwszą katechezę w poniedziałek 28 listopada po mszy św. wieczornej
  • Wsparcie duchowe dla osób samotnych – odwiedziny osób zainteresowanych przez ks. Wikariusza Kazimierza, wolontariuszy, młodzieży KSM-u i Zespołu Muzycznego. Osoby chore, starsze i samotne prosimy zgłaszać do Ks. Kazimierza.
  • Opieka nad dziećmi w formie świetlicy – pieczę nad dziećmi sprawować będą Panie Katechetka Beata Żaczek, Krystyna Stankowska i Mirosława Miszczuk. Świetlica będzie czynna we wtorki w godz.15.00-17.00. Ciekawe zabawy, nauka katechizmu będą towarzyszyły wspólnemu spędzaniu przez dzieci czasu w salce parafialnej. Pierwsze spotkanie we wtorek 22 listopada.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą bezinteresownie pomagać potrzebującym i mieć radość dzielonego serca i czasu dla innych.