Pielgrzymujemy pieszo na odpust Wniebowstąpienia Pańskiego