X

III Niedziela Wielkiego Postu

Wj 20,1-17 (krótsze: Wj 20,1-3.7-8.12-17) Ogłoszenie przykazań Bożych
1 Kor 1,22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
J 2,13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Pan Bóg troszczy się o człowieka. O tej prawdzie przypomina nam dzisiaj Słowo Boże. Wyrazem tej troski są przykazania, które Pan Bóg dał, aby uchronić człowieka od nieszczęść. Szczególnym darem Bożym – mocą i mądrością Bożą, jak mówi Święty Paweł – jest ukrzyżowany Chrystus, który stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem. Ewangelia przywołuje obraz oczyszczenia świątyni dokonanego przez Pana Jezusa. Zbawiciel zapowiada także swoją mękę i zmartwychwstanie, czego wielu nie rozumie. Wysłuchajmy z miłością Słowa Bożego, abyśmy zachowali je w sercu.

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalach. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę! Kapłani codziennie służą posługą w konfesjonale.

3. Dzisiaj rocznica śmierci Sługi Bożego Ks. Biskupa Konstantyna Dominika. Dzisiaj w czasie Mszy Świętych kazania o Słudze Bożym głosi Ks. Prałat Piotr Tisler – Postulator w procesie beatyfikacyjnym; zapraszamy serdecznie do odwiedzenia na Facebook – Konstantyn Dominik artykułów i informacji, które zamieszcza Ks. Prałat Piotr Tisler. Zachęcamy do trwania na modlitwie w intencji rychłej beatyfikacji Ks. Biskupa Konstantyna.

4. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa – zapraszamy całe rodziny na godz.16.30, 18.00 i 19.15.
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

5. Serdecznie zapraszamy w dni powszednie na różaniec błagalny o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty o godz.7.30 oraz Litanię do św. Józefa.

6. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy naszych rodzin.

7. Za dwa tygodnie, od niedzieli 21 marca planujemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które przeżywać będziemy jako odnowienie Misji Świętych.

8. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” oraz innych czasopism.

9. W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

10. Zwyczajem lat ubiegłych zachęcamy do udziału w zbiórce sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rzecz Misji Świętych prowadzonej przez Green Office Ecologic, która odbędzie się w marcu, urządzenia można składać na parkingu przy refektarzu w wyznaczonym miejscu we wtorek 23 marca od godz.10.00 i w środę 24 marca do godz.8.30, odbiór nastąpi w środę 24 marca o godz. 9.00.

11. W tym roku uroczystość I Komunii Świętej będzie w sobotę 15 maja: kl. III A; S.P. Nr 2 o godz.9.30, kl. III B; S.P. Nr 2 o godz.11.00, kl. III C; S.P. Nr 2 o godz.12.30 i Dzieci ze S. P. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic o godz.14.00.

12. Msza św. z podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr 7 Róży Matek, ich Rodzin i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00

13. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn, którzy rozeznają swoje powołanie, do włączenia się w organizowany w tym roku w formie online Wielkopostny Dzień Skupienia – Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1). Pierwsza część zdalnego spotkania odbędzie się 12 marca w godz. 19.00 – 21.00, natomiast druga 13 marca w godz. 9.00 – 12.00. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie seminariumpelplin.pl

14. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 20 marca i 17 kwietnia 2021 r., w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum to szkoła dla młodzieży męskiej i żeńskiej z męskim internatem. W tym roku obchodzi ona 185-lecie swojego istnienia. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale wysokim poziomem nauczania i kształtuje ducha katolickiego wśród swoich wychowanków. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl.

15. W minionym tygodniu odeszła po nagrodę do Pana śp. Jadwiga Mazurkiewicz z Garcza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej kolejnej wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Trwajmy na modlitwie w intencji chorych z powodu koronawirusa, prośmy Boga o rychłe powtrzymanie epidemii, oddalenie choroby, módlmy się w intencji służby zdrowia, a na ten trudny czas zawierzajmy się Matce Bożej i trwajmy na modlitwie wspólnej i osobistej.

Wasi Duszpasterze