Przemienienie Pańskie

Dn 7,9-10.13-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego
2 P 1,16-19 Naoczni świadkowie wielkości Jezusa
Mt 17,1-9 Przemienienie Pańskie


Określenie Pana Boga tytułem „Przedwieczny”, który usłyszymy w Księdze proroka Daniela, ma uwydatnić Jego odwieczne istnienie i panowanie nad czasem. Natomiast wyrażenie „Syn Człowieczy” posiadało różnie interpretacje. Oznaczało istotę obdarzoną Boską mocą lub było uosobieniem przyszłego ludu mesjańskiego. Jednak tradycja żydowska zawsze przypisywała je indywidualnemu mesjaszowi. W Nowym Testamencie Pan Jezus odniósł ten tytuł bezpośrednio do siebie. W tym kontekście przemienienie na górze Tabor było teofanią, czyli objawieniem się Pana Boga, który w ten sposób wyjaśnił, że Pan Jezus jest nie tylko oczekiwanym Chrystusem, ale również Bogiem. Jego słowa mają gwarancję prawdziwości. Dla uczniów był to znak, że należy wierzyć Mistrzowi nawet, gdy mówi o rzeczach trudnych do zrozumienia i do zaakceptowania, o czym powie Święty Piotr w swoim liście.

1.    W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

2.    W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. Już w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych.

3.    W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład, rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię. Przemienieni ich przykładem idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia. Siły do tego łatwo czerpać z codziennej i świątecznej Mszy Świętej. 
 
4.    Dzisiaj na godz.19.00 zapraszamy    na kolejny koncert  XXXV Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej na  KONCERT KAMERALNY. Wystąpią: Katarzyna Mateja – skrzypce oraz  Łukasz Mateja- organy.

5.    W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki, zwłaszcza z Pielgrzymami naszej Parafii.
 
6.    W przyszłą niedzielę Dzień Fatimski – zapraszamy na różaniec na godz.17.30 i po mszy św. na Procesję Fatimską do Parku św. Jana Pawła II, niech głębokie  przeżycie Dnia Fatimskiego będzie już pięknym naszym duchowym przygotowaniem do Uroczystości odpustowej ku czci Wniebowzięcia N.M.P.

7.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

8.     W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

9.    Msza św. z podziękowaniem za szczęśliwe,  piękne  pielgrzymowanie  do Warszawy, za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Najśw. Maryi Panny  wszystkich Członków Pielgrzymki ADŚ i członków ich Rodzin   w środę o godz.18.00, w intencji Papieża, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i do F.Z.Ś. w sobotę o godz.8.00.
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM (oprócz wyżej wymienionych):
•    8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia  
•    11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.


Błogosławionej niedzieli i pięknych wakacji i urlopów życzą wasi Duszpasterze