X

5 Niedziela Wielkiego Postu

Jr 31,31-34 Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na nowe przymierze człowieka z Bogiem, które zostało zawarte w Chrystusie. Jak zapowiada Księga Jeremiasza, przymierze to będzie wypisane w sercach Ludu Bożego. Dokonuje się ono przez Pana Jezusa, co podkreślają autor Listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia. Złożona przez Syna Bożego Ofiara jest zdrojem łaski zbawienia dla nas wszystkich. Wsłuchajmy się z uwagą i miłością w Słowo Boże, abyśmy poznali, jak wielkie dary otrzymaliśmy od Pana Boga, i jak wielką miłością zostaliśmy obdarzeni.

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy Odnowienie Misji Świętych, które przeprowadzi Ojciec Mariusz Więckiewicz - Redemptorysta z Gliwic. W poniedziałek, wtorek i w środę kolekta dla ks. Rekolekcjonisty, jako wyraz naszej wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji św. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy w środę. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół. Szczegółowy program rekolekcji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń oraz znajdziemy go na stronie internetowej naszej Parafii (KLIKNIJ TUTAJ).

3. W dzisiejszą niedzielę zmienia się charakter przeżywanego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.

4. W czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00, deklaracje można już dziś zabrać, aby wypełnione w czwartek uroczyście złożyć. Podczas tej właśnie mszy św. będzie można podjąć dzieło duchowej adopcji, składając zobowiązanie modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców W tym dniu ofiary na tacę przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

5. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa – zapraszamy całe rodziny na godz.16.30, 18.00 i 19.15.
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

6. Serdecznie zapraszamy w dni powszednie na różaniec błagalny o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty o godz.7.30 oraz Litanię do św. Józefa.

7. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Piątek od godz.8.00. Odwiedzimy wszystkich chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca oraz wszystkie osoby starsze i chore które zostaną zgłoszone w biurze parafialnym.

8. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

9. W tym roku, z powodu pandemii, tradycyjne spotkanie młodzieży w Kościerzynie nie może się odbyć. Zapraszamy więc młodzież z naszej parafii - szczególnie tą, która przygotowuje się do bierzmowania - na celebrację parafialną Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową. Rozpoczniemy Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 17:30 i później uroczysta Msza Święta o godz. 18:00. Zapraszamy serdecznie!

10. Przypominamy, że również w tym roku pragniemy przygotować dekoracje kwiatowe Grobu Pańskiego wspólne od wszystkich Parafian, a więc zamiast kwiatów, kto chciałby się przyczynić do dekoracji przy Grobie Pańskim może złożyć ofiarę do skarbonki przy Złotej Kaplicy. Serdeczne Bóg zapłać.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

12. Bóg zapłać za ofiary składane w ubiegłą niedziele w czasie kolekty na cele inwestycyjne, które wyniosły 4875 zł.

13. Msza św. przez ręce naszej Matki z Kartuskiego Raju prosimy o niebo dla zmarłych w minionym roku Sąsiadów Cecylię Skrzypkowską, Barbarę Reglińską, Czesławę Kaszuba, Janusza Lewańczyka i dusze w czyśćcu cierpiące w poniedziałek o godz.8.30, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ojców VIII Róży , Członków ich Rodzin i Kapłanów pracujących w naszej Parafii we wtorek o godz.7.00, za śp. Huberta Hoppe ofiarowana od I Róży Ojców w czwartek o godz.7.00, O ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość w modlitwie dla wszystkich podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w czwartek o godz.18.00.

14. Przypominamy, o zachęcie do udziału w zbiórce sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rzecz Misji Świętych prowadzonej przez Green Office Ecologic, urządzenia można składać na parkingu przy refektarzu w wyznaczonym miejscu we wtorek 23 marca od godz.10.00 i w środę 24 marca do godz.8.30, odbiór nastąpi w środę 24 marca o godz. 9.00.

15. Pogrzeb śp. Teresy Steinka z Os. XX Lecia w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowergo przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Wasi Duszpasterze