XIX Niedziela Zwykła

1 Krl 19,9a.11-13 Bóg objawia się Eliaszowi
Rz 9,1-5 Izrael jest ludem Bożym
Mt 14,22-33 Jezus chodzi po jeziorze


    Pan Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze, o którym powie dzisiejsza Ewangelia, jawi się jako władca panujący nad żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal tego świata często znajduje się w niebezpieczeństwie. Jednak w takich momentach należy pamiętać, że Pan Jezus jest Zbawicielem nie tylko każdego człowieka, ale i całego Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć. Dawał temu wielokrotnie wyraz, posyłając kolejnych proroków, jak Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, którzy przewodzili ludowi Izraela. W Liście do Rzymian Święty Paweł powie nawet, że żaden inny naród nie otrzymał tylu czytelnych znaków potwierdzających szczególną Bożą opiekę i upodobanie.

1.    Dzisiaj, 13 sierpnia, przypada 19. niedziela zwykła w roku liturgicznym. Natomiast w najbliższy wtorek, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia - w tym dniu przeżywać więc będziemy  nasz odpust parafialny.  Sumę odpustową o godz.12.30 odprawi jego Ekscelencja Ks. Biskup  Diecezjalny Ryszard Kasyna. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę,  po każdej mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów, kazania będzie głosił ks. Dr Wojciech Niemczewski Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie.  Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

2.    W uroczystość odpustową  na godz.19.00 zapraszamy  na   ostatni koncert  XXXV Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej  na finałowy KONCERT MARYJNY.  Wystąpią: Małgorzata Rocławska- sopran, Jacek Szymański – tenor, Dariusz Wójcik – bas i Katarzyna Olszewska – organy.

3.     W poniedziałek  14 sierpnia spowiedź św. przed odpustem od godz.16.30 do 18.00. Przerwa o godz.17.00.

4.     W poniedziałek, przed odpustem, po mszy św. wieczornej, w czasie której szczególnie będziemy modlić się za naszych zmarłych Parafian,  tradycyjnie procesja żałobna na górny cmentarz.  

5.    Wraz z wtorkowym świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.

6.    Dzisiaj  Dzień Fatimski - zapraszamy na godz. 17.30 na różaniec fatimski i po mszy św. procesję fatimską do Parku św. Jana Pawła II.

7.    W najbliższy poniedziałek w liturgii wspominamy też kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

8.     Papież Franciszek nieustannie prosi nas o modlitwę. Jedną z form modlitwy jest muzyka i śpiew. W tym duchu Burmistrz Kartuz oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel zapraszają na koncert muzyki gospel „Colin Wiliams and Celebrate Gospel” z Wielkiej Brytanii, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br. W Parku im. Solidarności w Kartuzach o godz.16.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

9.    Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski, nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Wszystkich, którzy nie mogą wyruszyć na pielgrzymie szlaki, zachęcamy do pielgrzymki duchowej, choćby poprzez nawiedzenie   świątyni, adorację, modlitewny przystanek przy rozsianych po naszej okolicy krzyżach, figurach świętych – możliwości mamy naprawdę wiele.

10.    Trwa sierpień - ćwiczymy naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego.

11.    W środę 16-ty dzień miesiąca, po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i uczczenie relikwii w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

12.    Msza św. w kaplicy na Wzgórzu Wolności   w czwartek 17 sierpnia o godz.19.00.

13.    W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi    w  niedzielę na mszę św. o godz.12.30 i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy  św. będziemy  prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

14.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

15.     Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach apeluje do wszystkich, zwłaszcza do osób starszych o ostrożność w kontaktach z osobami obcymi. Oszuści dzwoniąc do osób starszych i chcąc uwiarygodnić swoją wersję przedstawiają się jako policjanci lub funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i mówią, że prowadzą akcję dotyczącą blokowania kont bankowych przez pracowników banków nakłaniając osoby starsze do przelania swoich pieniędzy na wskazane konto bankowe. Pamiętajmy, ze policjant zawsze przedstawia się i nie informuje telefonicznie nikogo o prowadzonych sprawach, a jeżeli chce rozmawiać z osobą, robi to osobiście, a najważniejsze jest to, że Policja nie prosi obywateli o pomoc w zatrzymaniu przestępców i nie żąda nigdy wydania pieniędzy ani wykonywania przelewów bankowych. Należy również zaznaczyć, że oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń telefonicznych, w krótkich odstępach czasu, w celu wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy.

16.     Msza św. w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci  w sobotę o godz.8.00.  

17.    W minionym czasie  z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Franciszek Plichta z Łapalic  i śp. Ryszard Formela z Os. XX Lecia PRL. Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie; ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując również najnowsze zdobycze techniki; beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik.  
•    17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej.