XX Niedziela Zwykła

Iz 56,1.6-7 Powszechność zbawienia
Rz 11,13-15.29-32 Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać    miłosierdzie
Mt 15,21-28 Wiara niewiasty kananejskiej 

   
Rzeczywistość Narodu Wybranego po powrocie z niewoli babilońskiej okazała się daleka od oczekiwań. Pan Bóg jednak nie cofa swojego słowa i przez proroka Izajasza mówi, że realizacja Jego obietnic wymaga zbudowania nowej wspólnoty opartej na Bożym prawie, w której znajdą miejsce osoby wykluczane dotąd ze społeczność izraelskiej, czyli poganie. Dlatego Pan Jezus spełnia prośbę kobiety kananejskiej, która z wiarą prosi o możliwość uczestniczenia choćby w małej cząstce zbawczych owoców Jego obecności na ziemi. Święty Paweł natomiast podkreśli fakt, że może posługiwać właśnie poganom, którzy na równi z Izraelem wezwani są, by odziedziczyć dary Boże.

1.    W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2.    W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę, którą w środy wzywamy jako Nieustająca Pomoc, podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 
3.    W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych.

4.    W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.  Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.  Porządek Mszy Świętych w ten uroczysty dzień w naszej parafii będzie o godz.: 7.00, 8.00, 11.00 i 18.00. W czasie mszy św. będziemy odnawiać Jasnogórskie Śluby Narodu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

5.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego” i  innych czasopism religijnych..

6.    Msza św. o zdrowie dla Józefy Kanczkowskiej ofiarowana od 7 Róży Matek  w czwartek o godz.8.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Najśw. Maryi Panny dla Członków 17 Róży Niewiast i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii   w niedzielę o godz.9.30.

7.    Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi dzisiaj na mszę św. o godz.12.30 i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy  św. będziemy  prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

8.    Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 7897 zł.

9.    Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek przed kościołem na rzecz  poszkodowanych  w czasie ostatniej wichury i burzy  na terenie naszej diecezji.

10.     W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Henryk Gol z Niemiec, wcześniej mieszkający  w Kartuzach i  śp. Gerard Pozorski  z ul. Ceynowy. Dobry Jezu….


 W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
•    21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”  

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.  

 

Wasi  Duszpasterze