XXI Niedziela Zwykła

Iz 22,19-23 Klucz domu Dawidowego
Rz 11,33-36 Hymn na cześć mądrości Bożej
Mt 16,13-20 Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego


    Od IV w. przed Chrystusem w Narodzie Wybranym nie pojawiali się już prorocy. Zgodnie z tradycją mieli ponownie wystąpić w czasach mesjańskich. Historia Szebny z pierwszego czytania jest zapowiedzią losów Izraela, który przez zatwardziałość utracił swoje pierwszeństwo przed Panem Bogiem. Żydzi żywili przekonanie, że chwała Boża objawi się w pełni, gdy Izrael zostanie ocalony na końcu czasów. Dopiero wtedy zwrócą się do Pana Boga również narody pogańskie. Jednak ten porządek został odwrócony. Chwała Boża objawiła się wśród pogan, pomimo że Izrael nadal trwa w rozproszeniu i oczekuje na Mesjasza. W tym kontekście odpowiedź uczniów na pytanie Pana Jezusa, za kogo uważają Go ludzie wskazuje, że czasy mesjańskie nadeszły wraz z pojawieniem się Chrystusa.

1.    Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

2.    We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia podczas Mszy Świętych    będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

3.    Pierwszy piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas   Mszy Świętych i pierwszopiątkowego nabożeństwa będziemy prosili Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

4.    W tym tygodniu dni eucharystyczne:
•    w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego -  będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą,  spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 dodatkowa  msza św.  
•    Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00   - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy naszych Chorych   z posługą sakramentalną.   

5.    W przyszłą niedzielę:
•    Suma z liturgią w języku kaszubskim
•    Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  o godz.17.30 w spowiednicy
•    godz.15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka.

6.    Wszystkich tegorocznych pielgrzymów  zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe w niedzielę 3 września na godz.14.30 do kościoła św. Kazimierza w Kartuzach.

7.    Bóg zapłać za ofiary zbierane dzisiaj tradycyjnie w ostatnia niedzielę miesiąca do puszek przed kościołem przez nasz Caritas parafialny na  rzecz poszkodowanych w czasie ostatniej wichury i burzy na terenie naszej diecezji.

8.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism religijnych.

9.    Msza św. o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin     734 Kręgu z ul. Podgórnej we wtorek  o godz.18.00.

10.    W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odszedł po nagrodę do Pana śp. Zygmunt Kurs z ul. Prokowskiej.  Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej ostatniej wakacyjnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.  


Wasi  Duszpasterze