XXII  Niedziela Zwykła

Jr 20,7-9 Prorok poddany próbie
Rz 12,1-2 Rozumna służba Boża
Mt 16, 21-27 Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie


Prorok Jeremiasz, usiłujący uwolnić się od swej uciążliwej misji, jest przykładem człowieka, który podejmuje próbę uwolnienia się od cierpienia. Jednak w Ewangelii Pan Jezus uświadamia nam, że uczeń musi iść tą samą drogą, jaką przeszedł Mistrz. Kto idzie za Jezusem, musi uczyć się przyjmowania różnych utrapień życia. W pewnych okolicznościach musi być nawet gotowy do oddania życia za Chrystusa i Ewangelię. Do tego samego wzywa również Święty Paweł w drugim czytaniu. Pan Bóg bowiem nie potrzebuje od nas żadnej rzeczy materialnej. Chce natomiast, by ludzie otwierali się na Niego i pozwolili Mu zamieszkać w swoim sercu.

1.    W  pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

2.    Z radością informujemy, że z dniem 1 września 2017 roku  Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna mianował Ks. Kazimierza Mazurowskiego proboszczem parafii Stowięcino. Ks. Kazimierzowi serdecznie dziękujemy za posługę w naszej Parafii i życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi Niepokalanej Królowej kapłanów w nowej parafii, a z wdzięcznością o ks. Kazimierzu  w naszych modlitwach pamiętajmy.

3.    W poniedziałek – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.  Msza Święta na rozpoczęcie tego roku zostanie odprawiona w naszym kościele w poniedziałek o godzinie 8.00. Na wspólną modlitwę zapraszamy wszystkich związanych ze szkołą, a więc dzieci i młodzież oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem Bogiem.  

4.    Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Świętych pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. W tym dniu w czasie mszy św. w specjalnym akcie zawierzymy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

5.    Z okazji święta Narodzenia NMP  w przyszłą niedzielę odpust w Sianowie; suma odpustowa o godz.11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Pomocniczego Wiesława Śmigla. Piesza Pielgrzymka wyruszy z kolegiaty o godz.7.00, a szczegółowy program jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej.

6.    Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Panu Bogu fiat i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze, jak każdego roku, gromadzą się rolnicy, harcerze, a także kombatanci. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Panem Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy szatana na nasze dusze.

7.    W najbliższy piątek, 8 września odbędzie się Wieczór chwały w parafii w Grzybnie. Zapraszamy na godzinę 19.30 wszystkich, którzy chcą poczuć Ducha młodości, który żyje w Kościele. W planie:19.30 - śpiew i taniec 20.00 - kawa i gofry 20.20 - adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź i komunia ok. 21.00 zakończenie z indywidualnym błogosławieństwem.

8.    Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do służby przy ołtarzu Pana. Zaproszenie kierujemy szczególnie do chłopców, którzy w tym roku przystąpili do I Komunii św. można się zgłaszać  do  ks. Marcina.

9.    W środę zapraszamy do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny o godz.17.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, a o godz.18.00 msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

10.    W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie wszystkich Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritasu.

11.    W tym tygodniu   I czwartek - o godz.17.00 Godzina Święta.

12.    W czwartek 7 września  po mszy św. o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie w kościele rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św.  

13.    Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Nowennę do Matki Bożej Bolesnej od środy 6.09. do czwartku 14.09. 2017  o godz.17.30.

14.    Po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność naszych wspólnot parafialnych: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – poniedziałek, godz. 19.00;Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;Schola dziecięca – niedziela, godz. 11.00. Spotkania odbywają się w naszych salkach parafialnych. Zapraszamy nowych członków, którzy pragną włączyć się w działalność wspólnot.

15.    W związku z reformą szkolnictwa wchodzącą w życie 1 września 2017 r. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej informuje, że sakrament bierzmowania będzie przyjmowała młodzież klasy ósmej szkoły podstawowej. Oznacza to w praktyce, że w tym roku przygotowanie rozpoczyna klasa II gimnazjum i VII szkoły podstawowej. Zapraszamy więc kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne w kościele po zakończeniu mszy św. o godz. 18.00 w czwartek 14 września. Obecność na spotkaniu kandydata i rodzica jest obowiązkowa - rodzice zgłaszają dziecko pragnące włączyć się w przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

16.    W najbliższy wtorek zapraszamy na mszę świętą wieczorną i spotkanie młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas III gimnazjalnych. Obecność obowiązkowa.

17.    W poniedziałek (11 września) o godz. 18.30 w naszym kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych.

18.    W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.   

19.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Naszej Arki”, „Drogi” i innych  czasopism religijnych. 
 
20.    Wszystkich tegorocznych pielgrzymów  zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe  dzisiaj  na godz.14.30 do kościoła św. Kazimierza w Kartuzach.

21.    W sobotę o godz.11.00 zapraszamy na uroczystą mszę św. z okazji zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdowskiego z okazji obchodów  90 Lecia  naszej Kartuskiej Alma Mater.

22.     Msza św. w intencji papieża, naszych Biskupów, kapłanów, ojca Jonasza, oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o powołania do FZŚ w sobotę o godz.8.00.

23.    Pogrzeb śp. Jadwigi Walkusch z Os. Wybickiego we wtorek o godz.13.00 w kościele św. Wojciecha. Eksporta  z kaplicy pogrzebowej św. Wojciecha. Dobry Jezu….