XXIV  Niedziela Zwykła

Syr 27,30-28,7 Odpuść winę bliźniemu
Rz 14,7-9 I w życiu, i w śmierci należymy do Pana
Mt 18,21-35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku


    Zakaz zemsty i wezwanie do przebaczenia, o których usłyszymy w Księdze Syracydesa, jest zapowiedzią nauki ewangelicznej. Realizacja tych wezwań jest trudna, dlatego konieczna jest religijna motywacja. Światu zemsty i nienawiści Pan Jezus przeciwstawił nowy świat bezgranicznego przebaczenia. Pan Bóg obdarza grzesznika miłosierdziem, ale wymaga jednocześnie, aby darował winy swoim bliźnim. Dlatego w Liście do Rzymian Święty Paweł powie, że wszystko, co człowiek czyni, ma swoje odniesienie do Pana Boga i tylko On może dokonać słusznego osądu ludzkich czynów. Każdy z nas jest ostatecznie odpowiedzialny przed Panem Bogiem, którego nie można oszukać.    
 
1.    Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2.    Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (jutrzejszy poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia   przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła – zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodziców, nauczycieli i wychowawców.

3.    W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo   będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Będziemy też dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

4.     Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. W naszej parafii jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, Żywy Różaniec, Franciszkański Zakon Świeckich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, parafialna Caritas, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

5.    Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj w czasie  kolekty na W.S.D. w Pelplinie.

6.    Zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

7.    Spotkania wspólnot:
•       Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – poniedziałek, godz. 19.00;
•       Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;
•       Schola dziecięca – niedziela, godz. 11.00.

8.    Spotkania odbywają się w naszych salkach parafialnych. Zapraszamy nowych członków, którzy pragną włączyć się w działalność wspólnot.

9.     W najbliższy wtorek spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych - grupa III i IV.

10.    Spotkanie Zelatorów Żywego Różańca w piątek po mszy św. wieczornej w salce.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem  
•    23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej  

 Bożej niedzieli życzą Duszpasterze