XXV  Niedziela Zwykła

Iz 55,6-9 Myśli Moje nie są myślami waszymi
Flp 1,20c-24.27a Dla mnie żyć – to Chrystus
Mt 20,1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy


    Prorok Izajasz podkreśla w pierwszym czytaniu, że zamysły i plany Pana Boga wykraczają często poza możliwości zrozumienia ich przez człowieka. Dlatego wierzący powinien nieustannie rozważać słowo Boże i według niego kształtować swój sposób myślenia i wartościowania, aby rozeznać, co jest prawdziwym dobrem. W tym kontekście należy oceniać pretensje robotników z dzisiejszej Ewangelii, zarzucających Panu Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie. Wolą Pana Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i musimy przyjąć, że niektórzy osiągają je w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni na Pana Boga. Święty Paweł powie nawet, że przeciwności losu nie powinny osłabiać ducha chrześcijanina, ponieważ wszystko może służyć chwale Chrystusa.

1.    Dzisiaj przypada ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Może w pobliżu nas żyją biedne dzieci, które trzeba wesprzeć, aby i one godnie i radośnie uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci są naszym największym skarbem i najlepszą „inwestycją” na przyszłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej, ale i codziennej.  

2.     W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.   

3.    W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali o godz.17.30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach i przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

4.     Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”,   „Drogi”, „Pielgrzyma”, „Pielgrzyma Plus” poświęconego Matce Bożej Fatimskiej i innych czasopism.

5.    W przyszłą niedzielę  pierwsza niedziela miesiąca
•    Suma z liturgią w języku kaszubskim
•    Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
•    Uroczystość  odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami,  należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy w niedzielę   o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

6.     Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne złożone w tym miesiącu na kolektę inwestycyjną, które wyniosły 6397 zł i 2 dolary i 1 euro.

7.    W naszej Diecezji Peplińskiej odbędzie się peregrynacja cudownej Figury Matki Bożej Fatimskie. W naszym Dekanacie Kartuskim Matka Boża nawiedzi Sianowskie   Sanktuarium.
PROGRAM POBYTU FIGURY MATKI BOŻEJ Z FATIMY W PARAFII
Sianowo w dniach: 28/29 września 2017 roku
Dzień I: 28 września – czwartek
18.00 – wprowadzenie. 18.15 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (w tym czasie możliwość spowiedzi św.). 18.45 - Wprowadzenie Figury MB Fatimskiej - złożenie róż przed Figurą MB Fatimskiej. 19.00 - Msza św. -   - Procesja Fatimska ze świecami - Modlitwa o powołania. 21.00 - Apel Jasnogórski z konferencją o I sobotach miesiąca (ok. 15 minut)
Dzień II: 29 września - piątek
8.00 - Msza św. z kazaniem - Czas osobistego nawiedzenia. 10.00 - Nawiedzenie Figury MB Fatimskiej przez dzieci z dekanatu. 10.45 - Nawiedzenie Figury MB Fatimskiej przez młodzież z dekanatu. 12.00 - Anioł Pański i Godzina Łaski. 14.00 - Różaniec wynagradzający. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. 16.00 - Msza św.  z kazaniem - przewodniczy proboszcz miejsca - po Komunii św. „Akt zawierzenia dekanatu Matce Bożej Fatimskiej”. Pożegnanie Figury Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie  zapraszamy do udziału.

8.    Msza św. w intencji:   Idźcie i głoście, że sa 3 Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, dlatego w kolejna rocznicę powstania naszych Róż Różańcowych w Łapalicach prosimy o Boże błog. dla Ks. Biskupa oraz dla Kapłanów i Członków Łapalickiej Wspólnoty Różańcowej oraz o niebo dla zmarłych kapłanów i nam bliskich, a w szczególny sposób +Ks. Henryka Ormińskiego założyciela tych Róż w czwartek o godz.7.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. przez pośrednictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Kręgów  z Nowego Osiedla i Os. XX Lecia oraz Kapłanów naszej Parafii  w sobotę o godz.8.00.  
          
9.    Świat potrzebuje modlitwy, dlatego otoczmy nasz kraj różańcem. Stańmy wszyscy 7 października na granicach Polski w 100 rocznicę objawień w Fatimie, w święto Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca. Odpowiedzmy na  wezwanie Matki Bożej, odmówmy wspólnie cztery części różańca, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata. Zachęcamy do udziału we wspólnym  wyjeździe do Żarnowca z Siostrami Szensztackimi – szczegóły na plakacie  w gablocie oraz do Sasina – koszt 25 zł – wyjazd z Grzybna o godz.9.00. http://www.parafiagrzybno.pl, lub zadzwonić pod nr telefonu: 503972402 - ks. Wojciech Klawikowski lub 607587048 - Magdalena i Krzysztof Elgert.

10.     Spotkanie wyjeżdżających na pielgrzymkę Żywego Różańca w dniach 7-11 października odbędzie się w środę 27 września po mszy św. wieczornej. Jest jeszcze 9 wolnych miejsc na tę pielgrzymkę – serdecznie zachęcamy do udziału.

11.    Pomorska Akademia Językowa zaprasza do udziału w kursie językowym dofinansowanym z Unii Europejskiej. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.

12.    W minionym tygodniu odeszły po nagrodę do Pana śp. Hanna Adamska z ul. Mściwoja II i śp. Urszula Bronk z ul. Łąkowej, a pogrzeb śp. Kazimierza Parackiego z ul. Podgórnej  w poniedziałek o godz. 10.00  w kolegiacie. Eksporta  z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu….

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań  
•    27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek  
•    28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa
z rąk swego brata, poganina, patron Czech (wspomnienie obowiązkowe);
•    30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński  

 

Bożej niedzieli życzą  Duszpasterze