XXVI  Niedziela Zwykła

Ez 18,25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika
Flp 2,1-11 Jezus Chrystus wzorem pokory
Mt 21,28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia


    Starotestamentalna nauka proroka Ezechiela o możliwości odpokutowania złych czynów, by uzyskać Boże przebaczenie, była zapowiedzią ewangelicznego nawrócenia, jako warunku otrzymania zbawienia. Symbolem tego nawrócenia stali się celnicy i nierządnice, uchodzący za najbardziej oddalonych od Pana Boga. Początkowo buntowali się, ale ostatecznie przyjęli i wypełnili wolę Stwórcy. Ich przeciwieństwem są przywódcy narodu izraelskiego. Ci, którzy w pierwszej kolejności mieli dostosować swoje życie do wymagań Ewangelii, sprzeciwili się Panu Bogu i odrzucili Pana Jezusa. W tym kontekście Święty Paweł zachęca Filipian, by umacniali swoją wiarę i wzajemną jedność, które są niezbędne do budowania wspólnoty składającej się z ludzi słabych i grzesznych.

1.    Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele   październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).

2.    Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
•    Dla całych rodzin codziennie   przed mszą św. o godz.17.30
•    Dla dzieci w tym tygodniu tylko we wtorek o godz.16.30
•    W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  o godz.18.00 od 9 października.
•    W Łapalicach przy krzyżu w dni powszednie  o godz.17.00, a w niedziele i święta o godz.14.00
 
3.    Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

4.    W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada pod koniec tygodnia, w sobotę, 7 października, zapraszamy w tym dniu dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. na godz.17.30 na poświęcenie różańców.

5.    W piątek 6 października  przypada nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. W czwartek  przed odpustem adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.8.30 do 18.00. Spowiedź św. od godz.16.00 do 18.00 z przerwą o godz.16.30. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy w czwartek na  godz. 18.00 na mszę św. w intencji  zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,   po mszy  św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu   przy kościele. W dniu odpustu w piątek  msze św. odpustowe o godz.7.00 – po tej mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, o godz. 8.30, 11.00   - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu, a ze względu na I Piątek miesiąca od godz.16.00 spowiedź św. i o godz.16.30 msza św. również odpustowa  i o godz.18.00

6.    W I sobotę   miesiąca: o godz.7.30 różaniec prowadzony przez wspólnotę Żywego Różańca, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P., któremu przewodniczyć będzie Żywy Różaniec. W sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną W sobotę zapraszamy na Różaniec do granic – będziemy łączyć się w modlitwie różańcowej z wszystkimi zgromadzonymi na granicach Polski – o godz.14.00 odmówimy  w kościele wszystkie cztery części różańca św., w sobotę nie będzie już więc nabożeństwa różańcowego o godz.17.30.

7.    Dzisiaj uroczystość  odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami,  należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy dzisiaj   o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

8.    Dzisiaj zapraszamy na mszę św. dziękczynną za pielgrzymkę parafialną do Medjugorie na godz.18.00 i po mszy św. na spotkanie uczestników pielgrzymki.

9.    W I środę miesiąca tradycyjnie  zapraszamy na nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny, a po mszy św. spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

10.    W środę łączymy się w szczególny sposób z Wyższym Seminarium Duchownym  w Pelplinie – Most Modlitewny. W tym dniu wspólnota seminaryjna modli się również szczególnie za nasza Parafię. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

11.    Dzisiaj w Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Zaś młodzież studencka – nasi synowie i córki, wnukowie wkrótce rozpoczną kolejny rok studiów. Te wszystkie intencje powierzajmy w osobistych modlitwach miłosiernemu Bogu.

12.    W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…

13.    Zachęcamy do zainteresowania się ochrona życia – można złożyć swój podpis, który jest poparciem społecznym projektu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie życia ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Można to uczynić na stoliku sa wyłożone listy oraz bliższe informacje, jak również w gablocie na zewnątrz kościoła.

14.      Serdecznie zapraszamy na spotkania: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – poniedziałek, godz. 19.00; Kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjalnych (grupa I i II) – wtorek; Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00; Schola dziecięca – sobota, godz. 11.00.

15.    Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania wszystkich roczników w czwartek 5 października od godz. 16.00 do 16.30 oraz od 17.00 do 18.00. Po spowiedzi klasy 7 podstawowe i 2 gimnazjum uczestniczą we mszy świętej o godz. 18.00 i biorą udział w procesji na cmentarz.

16.     W naszej parafii w II piątek miesiąca o godz. 18.00 (Msza święta i spotkanie w salce) odbywają się spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Charyzmatem Wspólnoty jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej. Jeżeli przeżywacie trudności, kryzysy małżeńskie – zapraszamy na spotkania naszej Wspólnoty.

17.    W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

18.    Msza św.  o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu Patronki oraz dla Księży posługujących w naszej Parafii  we wtorek  o godz.18.00, ++ Członków 8 Róży Ojców oraz ++ Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.7.00, intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i o miłosierdzie Boże dla ++Członkiń 17 Róży Niewiast oraz Kapłanów, którzy pracowali  w naszej Parafii w piątek o godz.8.30.
     
19.     Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Drogi”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

20.    W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Krystyna Barnycz z ul. Klasztornej i śp. Kazimierz Pryczkowski  z ul. Łąkowej.  Dobry Jezu..


ODEZWA  BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO


 Siostry i Bracia, Kilka tygodni temu wiele rodzin zostało poszkodowanych przez burze i  nawałnice, które przeszły w nocy z 11 na 12 sierpnia nad  naszą diecezją.  Przez najbliższe miesiące, a być może nawet lata, będziemy borykali się ze skutkami tej tragedii, próbując odbudować zniszczone domy lub budynki gospodarcze, porządkując spustoszone tereny, czy na nowo sadząc rośliny w miejscach, które kiedyś były pełne życia, a obecnie straszą „kikutami” drzew. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za Waszą solidarność z poszkodowanymi, za otwarte serca i wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy usuwaniu szkód, a teraz pracują przy remontach i budowach, zwłaszcza wolontariuszom, poświęcającym swój wolny czas na fizyczną pomoc bliźnim. Dziękuję samorządowcom, wszystkim zaangażowanym służbom oraz pracodawcom, którzy, rezygnując z niektórych zleceń, pozwolili pracownikom wykorzystać zasoby firm  do usuwania skutków nawałnicy. Dziękuję Wam, Siostry i Bracia, za Waszą ofiarność. W wyniku zbiórki, która miała miejsce w niedzielę 20 sierpnia br. w kościołach naszej diecezji, na konto Caritas diecezjalnej wpłynęło 1.174.304,52  zł.  do rozdysponowania potrzebującym. Milion złotych otrzymaliśmy dodatkowo od Caritas Polska, a 1.180.194,97 zł. od parafii innych diecezji i osób indywidulanych. Te sumy nie wyczerpują jednak oznak pomocy, gdyż wiele darów zostało przekazanych bezpośrednio do konkretnych parafii lub rodzin. Jak wspomniałem usuwanie skutków nawałnicy będzie trwało przez długie miesiące, stąd z dniem dzisiejszym pragniemy zainicjować projekt solidarnej pomocy pod hasłem „Parafia parafii”. Na terenie 36 parafii naszej diecezji znajdują się zniszczone lub uszkodzone domy oraz budynki gospodarcze. Każda z nich zostanie objęta swoistą „opieką” przez inną parafię lub kilka parafii diecezji pelplińskiej. Księża proboszczowie zostali poinformowani, jakiej parafii Wasza wspólnota mogłaby udzielić szczególnej pomocy. Owa solidarna więź może przejawiać się w różnych wymiarach, począwszy  od otoczenia się wzajemną modlitwą, a kończąc na dotarciu do materiałów budowlanych, firm, fachowców czy pomocy finansowej. Mam nadzieję, że dzięki solidarnej postawie  i wspólnemu działaniu, uda się nam się odbudować zniszczone domy oraz umocnić wiarę w ludzką dobroć i bezinteresowność. Siostry i Bracia, w tej trudnej sytuacji nie zamykamy oczu na nieszczęścia,  które dotykają naszych bliźnich poza granicami kraju. Słyszymy o huraganach, powodziach, a ostatnio o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w Meksyku, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwrócili się do nas biskupi meksykańscy. Dlatego dzisiaj proszę Was o modlitwę za ofiary owego trzęsienia ziemi oraz o wsparcie w wymiarze materialnym poprzez zbiórkę do puszek po Mszach Świętych.  Niech dramaty, których sami doświadczamy, nie zamykają nas na pomoc innym. Dziękując za wszelką pomoc i otwartość na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, ufam i wierzę, że wspólnymi siłami przezwyciężymy zaistniałą sytuację. Z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Biskup Ryszard