Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego

11 stycznia 2015

Iz 42,1-4.6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Dz 10,34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Mk 1,6b-11 Chrzest Jezusa

 

Prorok Izajasz w pieśni przepełnionej czekaniem i tęsknotą ukazuje nam proroctwo, które z jednej strony miało pocieszyć uciemiężony naród, wracający z niewoli, a z drugiej strony było wskazaniem na Chrystusa, którego królestwo miało zapanować na świecie. I rzeczywiście to królestwo zaistniało, o czym zaświadcza z całą mocą św. Piotr w katechezie zapisanej w Dziejach Apostolskich, mówiąc, że Chrystus jest objawieniem Bożego pokoju i harmonii. Królestwo to ma swój początek w wydarzeniu, opisanym przez Ewangelistę Marka, nad wodami Jordanu, gdzie Chrystus utożsamił się z każdym grzesznikiem. Słuchając liturgii słowa, pomyślmy o początku wiary w naszym życiu, jakim był z kolei nasz chrzest.

  1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.
  3. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. W sobotę, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
  4. Od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
  5. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i „Drogi” w tym numerze znajdziemy sposoby jak zażegnać wojnę domową i pomysły na międzypokoleniową przyjaźń .
  6. W przyszłą niedzielę kolekta na W.S.D. w Pelplinie.
  7. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze łaski i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr z 40 Róży Matek i ich Rodzin oraz o Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza z okazji Urodzin w czwartek o godz.7.00, o Boże błog. dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.
  8. Wszystkie Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy, gdy odbywała się w ich rejonie kolędowym, mogą to uczynić w sobotę 17 stycznia, kolędować będziemy od godz.13.00, a zgłaszać kolędy prosimy w biurze parafialnym.
  9. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w Waszym domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w intencjach Waszych Najmilsi Rodzin. Plan ostatnich kolęd:

 

11.01.15- niedziela Osiedle XX Lecia 5 i 11, Sambora 44, 13.00 4
12.01.15- poniedziałek Os. XX Lecia 8 i 10, Ceynowy, 15.00 5
13.01.15- wtorek Sambora   15.00 4
14.01.15-   środa Mściwoja dom nr 13, Przy Rzeźni 15.00 3
16.01.15-   piątek Mściwoja – pocz. ulicy, Mściwoja   dom nr 15,   30,32,34 i 36, Słoneczna 15.00 4
17.01.15- sobota Słowackiego, Konopnickiej i zgłoszone dodatkowe kolędy   13.00 4


W tym tygodniu patronujE nam:

  • 17 I – św. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który po śmierci rodziców rozdał swój majątek ubogim, a sam udał się na pustynię, by poświęcić się modlitwie i postom.

 

 

Życzymy Bożej niedzieli

Wasi Duszpasterze