VI Niedziela Zwykła


Kpł 13,1-2.45-46 Odosobnienie trędowatego
1 Kor 10,31-11,1 Paweł naśladowcą Chrystusa
Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego


Pierwsze czytanie przypomni nam przepisy związane z trądem i postępowaniem z tymi, którzy cierpią na tę straszną chorobę. Odizolowanie takiego człowieka ma dopomóc w nierozprzestrzenianiu się tej choroby. Pan Jezus, jak usłyszymy w Ewangelii, nie odtrąca trędowatego, wyciąga do niego pomocną dłoń, dokonując cudu uzdrowienia. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas samym sobie. Towarzyszy nam nawet wtedy, gdy zdaje się nam, że jesteśmy naprawdę odtrąceni i osamotnieni. Chce nas uwalniać z wszelkich duchowych trądów, wyzwalać z niewoli zła i grzechu. Czeka jednak na nasze przyzwolenie. Pawłowe pouczenia z Pierwszego Listu do Koryntian niech wskazują nam, jak swoim życiem i postępowaniem opiewać Bożą chwałę, moc i łaskawość.

1.    Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

2.     Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

3.    Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

4.    Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczęcie po mszy św. o godz.12.30, zakończenie o godz.18.00, a w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30-10.00 i po południu 15.00-18.00.

5.    Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.. Kolekta w środę popielcową zostanie przeznaczona jako jałmużna postna dla potrzebujących – przekazana będzie na rzecz parafii w Silnie, którą wspieramy naszą modlitwą i ofiarami po ubiegłorocznych stratach. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

6.    Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7.    Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
•    W każdą środę o godz. 7.30 i 17.30 – różaniec
•    W każdy piątek – Droga Krzyżowa
•    Dla dzieci o godz.16.30
•    Dla dorosłych o godz.18.00
•    Dla młodzieży o godz.19.00
•    W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  o godz.15.00

8.    Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

9.    Wchodząc w Wielki Post przypominamy kandydatom do bierzmowania o uczestnictwie:
•    w Drogach Krzyżowych w piątki (do wyboru godz. 16.30, 18.00, 19.00),
•    w nabożeństwie Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.00 (przynajmniej jeden raz)
•      w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.

10.    Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami informujemy, że 25 marca w NIEDZIELĘ PALMOWĄ kandydaci będą uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w KOŚCIERZYNIE. Dlatego już dzisiaj prosimy kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o zarezerwowanie sobie czasu 15 marca w czwartek, po wieczornej Mszy św., na spotkanie formacyjne i organizacyjne w sprawie wyjazdu do Kościerzyny.

11.    Spotkania:
•    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - poniedziałek, godz. 19.00;
•    Kandydaci do bierzmowania z klas III gimnazjalnych - wtorek, godz. 16.00 (grupa I), godz. 16.45 (grupa II).
•    Schola dziecięca - sobota, godz. 11.00.

12.    Zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. w czwartek 15 lutego po mszy św. wieczornej  w kościele. Obecność obowiązkowa.

13.    Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego”, „ Pielgrzyma”   i innych czasopism religijnych.

14.    W piątek szesnasty dzień miesiąca, po mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

15.    Zachęcamy do włączenia się w projekt pomocowy Franciszkanów i lekarzy okulistów, który zakłada pomoc dla dzieci i dorosłych Kenii. Zbierane są okulary(moc nie gra roli), które są nieużywane, a przez to się marnują, żeby zrobić z nich dobry użytek można przekazać je właśnie na misje we wspomnianym kraju. Okulary można składać w zakrystii. Serdecznie zachęcamy.

16.    Msza św. w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci  w sobotę o godz.8.00, w intencji Papieża, naszych Biskupów, ojca Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o powołania do FZŚ w sobotę o godz.8.00, o zdrowie i Boże błog. dla Zelatorów Żywego Różańca i Członków ich Rodzin w niedzielę o godz.9.30, za +Dra. Aleksandra Majkowskiego w 80 r.śm. i +Gen. Józefa Hallera w 98 rocznicę powrotu Kaszub do Macierzy w niedzielę o godz.11.00.

17.    W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Edmund Grzenia z ul. Jeziornej. Dobry Jezu…
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.                                                                                                                
Wasi Duszpasterze