X

Niedziela Palmowa

Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że wstydu nie doznam
Flp 2,6-11Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Mk 14,1-15,17 (krótsza: Mk 15,1-39) Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według Świętego Marka

Liturgia Słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza jest jakby szkicem sylwetki duchowej Mesjasza, widzianym przez proroka, które wypełnia się w osobie i postawie Chrystusa. Czytanie z Listu Świętego Pawła do Filipian ukazuje miejsce, jakie człowiek zajmuje w Bożych planach. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, by odkupił człowieka z grzechu. Wysłuchajmy Słowa Bożego, aby ono pomogło nam zrozumieć, jakby bardzo jesteśmy cenni w Bożych oczach. Niech usłyszane dziś Słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Dzisiaj w czasie każdej mszy św. święcimy palmy.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Ze względu na nowe obostrzenia sanitarne odwołujemy spotkanie dla młodzieży w niedzielę na godz.17.30; natomiast zachęcamy do modlitwy w intencji młodzieży i łączności duchowej poprzez transmisje.

3. W związku z doniesieniami medialnymi i licznymi doniesieniami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wejście do kościoła będzie tylko przez zakrystię, aby zachować limit wiernych w kościele, który został zmniejszony do 1 osoby na 20 m2, a więc w naszym kościele będą mogły uczestniczyć jednocześnie w liturgii 34 osoby. Prosimy o dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa i zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do obowiązujących przepisów w czasie epidemii. Prosimy o korzystanie z transmisji z naszego kościoła wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw (link) oraz z wszelkich innych form transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

4. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Piątek od godz.8.00. Odwiedzimy wszystkich chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca oraz wszystkie osoby starsze i chore, które zostaną zgłoszone w biurze parafialnym.

5. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, „Galilei – Pismo Święte bez tajemnic”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

6. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne.
Wielki Czwartek - to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, dziękować będziemy Panu Jezusowi za cud miłości do nas, że na zawsze został z nami w sakramencie Kapłaństwa i w Eucharystycznych Postaciach. W tym dniu sprawuje się zasadniczo tylko jedną mszę św.. Jedynie w katedrach rano odprawia się Mszę Krzyżma, podczas której Ks. Biskup święci oleje używane później przy sprawowaniu niektórych sakramentów, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną pamiątką tamtej wieczerzy sprzed dwóch tysięcy lat, w której Kościół widzi początek sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej godz.18.00. Na zakończenie wielkoczwartkowej uroczystości Pana Jezusa przenosi się do tzw. Ciemnicy, w kaplicy św. Brunona, gdzie będzie adorowany do godz. 22.00.
Wielki Piątek – to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Obowiązuje ścisły post. Adoracje Pana Jezusa w ciemnicy rozpoczniemy od godz. 7.00 i będzie trwała do Liturgii Męki Pańskiej o godz.18.00. Rozpoczyna ją przejmujący gest: sprawujący nabożeństwo kapłani kładą się twarzą do ziemi przed ołtarzem i leżą tak przez dłuższą chwilę. Wszyscy wtedy klęczą. Wobec zbawczej męki Jezusa wszelkie słowa są zbyt małe. Dlatego pierwszą odpowiedzią wierzących jest milcząca adoracja. Dopiero potem rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii następuje uroczysta modlitwa wiernych, w której Kościół poleca Panu Bogu cały świat i wszystkie jego sprawy. Później następuje adoracja krzyża, w tym roku przez ukłon lub przyklęknięcie i Komunia św. Liturgię Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Grobu Pańskiego. Tam okrytego symbolizującym płótna, którymi owinięto ciało zmarłego Jezusa, białym welonem, będzie można adorować do godz.23.00.
Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Zapraszamy więc: w Wielki Piątek na godz.20.30, w Wielką Sobotę na godz. 7.30, w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30 i od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej.
Wielka Sobota – adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.7.00, a Kościół pogrążony jest w ciszy modlitwy. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz.10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 odbywać się będzie na zewnątrz kościoła przy Krzyżu Poklasztornym.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz.20.00 w tym roku w kościele nastąpi poświęcenie ognia i rozpalenia paschału. Rozbudowana Liturgia Słowa przypomina historię zbawienia. W Jezusie Chrystusie ludzkości rozbłysło nieznające zachodu Słońce. Wierzący mogą mieć nadzieję na życie wieczne. Udział w nim mają przez zanurzenie w śmierć Jezusa, przez obmycie wodą chrztu. Dlatego też kolejnym elementem jest liturgia chrzcielna, prosimy przynieść świece, po której następuje liturgia eucharystyczna, podczas której grają już organy i milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. Jeszcze tej nocy wieść o Zmartwychwstaniu ogłoszona zostaje światu. Procesja rezurekcyjna zaraz po zakończonej Liturgii Paschalnej w której uczestniczą tylko kapłani służba liturgiczna.

7. W I dzień Świąt Msze Święte będą o godz. 6.00, 7.00, 8.15. 9.30, 11.00, 12.30, 13.30 i 18.00.

8. Spowiedź św. w dekanacie: jutro w Chmielnie godz.: 9.00-10.00 i 15.00-18.00, we wtorek w kościele św. Kazimierza godz.:7.00-10.00 i 14.30-18.00, a w środę w kościele św. Wojciecha godz.8.30-10.00 i 15.00-16.30 i 17.00-18.00. Dla wszystkich pracujących do późnych godzin wieczornych możliwość przystąpienia do spowiedzi św. będzie w środę wieczorem od godz.19.30 w kościele św. Kazimierza.

9. W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi odwołujemy przygotowany na dziś przez nasz Parafialny Zespół Caritas oraz naszych Wolontariuszy kiermasz PODARUJ SERCE. W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek przed zakrystią oraz internetowy kiermasz rękodzieła, dekoracji i ozdób wielkanocnych na rzecz naszego Kartuskiego Hospicjum.

10. Msza św. za ++Siostry z VII Róży Matek i ++Członków ich Rodzin i ++Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii we wtorek o godz.18.00, w intencji naszych Kapłanów od wszystkich Wspólnot Parafialnych w czwartek o godz.18.00, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ks. Macieja Dzwonkowskiego z okazji Urodzin w czwartek o godz.18.00.

11. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Jadwiga Klinkosz z Os. XX Lecia, śp. Janusz Warkocz z Żukowa, a pogrzeb śp. Anny Laskowskiej z ul. 3 Maja w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy z Bogiem przeżytej palmowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze