Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

V Niedziela Zwykła

8 lutego 2015

 

Hi 7,1-4.6-7 Marność życia ludzkiego

1 Kor 9,16-19.22-23 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Mk 1,29-39 Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

 

Dzisiejsza liturgia słowa w głównej mierze dotyka problemu cierpienia. Hiob, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu, wpada w swoistego rodzaju pesymizm. Życie ludzkie dostrzega jedynie w kategoriach bólu i cierpienia. Jednak na ten ponury i ciemny obraz pada światło pocieszenia z Ewangelii. Odpowiedzią na ludzkie problemy jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby uzdrawiać i w ten sposób zainicjować królestwo niebieskie już tu na ziemi. Stąd też odpowiedzią chrześcijanina ma być postawa, o której pisze św. Paweł w Liście do Koryntian. Trzeba wychodzić do świata, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu.

 

 1. W środę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
 2. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali przeżywając nasze rekolekcje wielkopostne.
 3. Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pogłębieniu tego tematu służyć może również lektura katolickiej prasy czy książek o tematyce religijnej. Chciejmy po nie sięgać systematycznie, by móc roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na pytania innych osób dotyczące naszej wiary. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.
 4. W sobotę, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta.
 5. Tego samego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień nie był jedynie jeszcze jedną okazją do przelotnego zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał się okazją do pogłębienia wzajemnej miłości i życzliwości.
 6. Jeszcze raz przypominamy, że w dniach od 20 do 23 lutego organizujemy dla młodzieży, która w tym roku ma przyjąć Sakrament Bierzmowania rekolekcje wyjazdowe. Rekolekcje te odbędą się  w Pelplinie. Pragniemy, aby dzięki tym rekolekcjom nasza młodzież bardziej świadomie i z głęboką wiarą przyjęła ten sakrament. Koszt rekolekcji wynosi 100 zł. Rodziców, którzy pragną by ich dzieci uczestniczyły w tym rekolekcjach zapraszamy po Mszy św. do zakrystii po odbiór formularza zgłoszeniowego.
 7. Szkoła Katolicka organizuje dla dzieci i młodzieży Dzień Gier Planszowych. Zapraszamy wszystkich chętnych w poniedziałek 9 lutego od godziny 10.00 do 13.00 do wspólnej zabawy. Można przynieść swoją ulubioną grę.
 8. Msza św. w intencji Papieża Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów , Diakonów oraz Ojca Jonasza i powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin z 21 Róży Matek oraz Kapłanów naszej Parafii w niedzielę o godz.8.15.
 9. Pogrzeb śp. Klary Sikorskiej z Os. XX Lecia PRL w środę o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. Dobry Jezu….

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 10 II – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta z Nursji we Włoszech. Żyła na przełomie V i VI wieku
 • 14 II – św. Cyryl i Metody;
 • 14 II – św. Walenty.

 

 

Bożej niedzieli i dobrego wypoczynku w czasie zimowych wakacji

życzą Wasi Duszpasterze