Niedziela Zmartwychwstania
1.04.2018.

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

W tym uroczystym dniu zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani do radości i wesela, co szczególnie przypomina refren psalmu responsoryjnego. Naszą radość winno umacniać świadectwo Apostołów, którzy widzieli pusty grób. Świadczy o nim św. Piotr w domu centuriona w Cezarei i świadczy św. Paweł w czytanym dziś fragmencie jego listu. Dziś przed Ewangelią usłyszymy sekwencję – starożytną, sięgającą XI wieku pieśń, będącą swoistym poetyckim komentarzem i wprowadzeniem do Ewangelii.   

1.    Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym  pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia nam życie wieczne. Wszystko pod słońcem przemija, lecz prawda Pańska trwa na wieki, jest to podstawa chrześcijańskiego optymizmu. Nie umrę, lecz będę żył na wieki.

2.    Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, zwłaszcza ulicami naszej Parafii, przez co daliśmy wyraz naszego trwania przy krzyżu Chrystusa, naszej Policji i Straży Miejskiej -  za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem  w czasie nabożeństwa, wszystkim, którzy uczestniczyli  w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie. Paniom sprzątającym kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim,  Panu Wojciechowi Reschce i Panom, którzy mu pomagali za przygotowanie  ciemnicy i grobu Pańskiego. Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Marcinowi, który te liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem., nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, Panom Kościelnym oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

3.    Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Kolekta na K.U.L. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.    Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych domów
i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.


II Dzień Świąt Wielkanocy
2.04.2018.

Dz 2,14.22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Liturgia słowa przedstawi nam dwie reakcje na widok pustego grobu. Po pierwszych uczuciach lęku i bojaźni – radość z potwierdzonego spotkaniem ze Zmartwychwstałym, z faktu, że Jezus żyje. Inną postawę przyjmują ci, którzy próbują zafałszować to wszystko, co się wydarzyło. Tak! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się swoim przyjaciołom: niewiastom i uczniom. A oni głoszą tę prawdę. Dziś my słuchamy ich świadectwa. Niech ono pomaga nam w dokonywaniu właściwych wyborów i stawaniu po stronie prawdy, dobra i życia.

1.    W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy na Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30, a od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w Godzinie Łaski o godz.15.00.  

2.    W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i  msza św.  o godz.18.00   w intencji Ojczyzny.  

3.    W tym tygodniu dni eucharystyczne:  w czwartek   zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. W piątek na godzinę 20.00 zapraszamy wszystkich na wielkanocne nabożeństwo DROGI ŚWIATŁA. Od godz. 19.30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

4.    Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P.

5.    Spotkania:
•    Koło misyjne – sobota, godz. 9.00;
•     Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.

6.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”,  „Galilei” poświęcony Godzinkom o Niepokalanym Poczęciu NMP w którym znajdziemy bezpłatny dodatek w postaci książeczki    i płyty z Godzinkami i innych czasopism.

7.    Pierwsza Spowiedź św. Dzieci, które w tym roku będą przyjęte do I Komunii św. odbędzie się przed niedzielą Bożego Miłosierdzia w tę sobotę o godz.9.00 klasa A,B i C ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i o godz.11.00 klasa D i E ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i z Łapalic. Spowiedź św. dla każdej grupy osobno będzie poprzedzona wspólnym nabożeństwem pokutnym, więc na początku dzieci zajmują miejsca w ławkach  przed ołtarzem. Po spowiedzi św. uroczyste odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. na tę uroczystość dzieci przynoszą swoje świece od chrztu.  Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii w sobotę 19  maja o godz.9.30 klasa A,B i C ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i o godz.12.00 klasa D i E ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i z Łapalic.  

8.    Spowiedź św. wielkanocna będzie trwała do Niedzieli Trójcy Świętej.

9.    Dnia 19 marca 2018 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie ks. Waldemar Sommertag, kapłan diecezji pelplińskiej, przyjął święcenia biskupie z rąk Ojca Świętego Franciszka. Przed podjęciem służby jako nuncjusz apostolski w Nikaragui, Ksiądz Arcybiskup będzie sprawował Mszę Świętą w bazylice katedralnej w Pelplinie w  sobotę, 7 kwietnia br., o godz. 11.00. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna serdecznie zaprasza kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do uczestnictwa w tej uroczystej liturgii. Księdzu arcybiskupowi Waldemarowi Sommertagowi towarzyszyć będą podczas wspólnej celebracji Eucharystii: nuncjusz apostolski w Polsce - abp Salvatore Pennacchio, biskupi metropolii gdańskiej oraz biskupi pochodzący z diecezji pelplińskiej.  Niech uczestnictwo we Mszy Świętej w Pelplinie w najbliższą sobotę będzie wyrazem odpowiedzialności za Kościół powszechny, a modlitwa stanie się wyjątkowym wsparciem dla pochodzącego spośród nas Księdza Arcybiskupa.

10.    Pogrzeb śp. Stanisława Kosznickiego z ul. Podgórnej we wtorek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu...