II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 4,32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
1 J 5,1-6 Naszą siłą jest nasza wiara
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Wiara w zmartwychwstałego Jezusa jest sensem życia Jego uczniów wszystkich czasów. Ona daje siły, aby żyć Ewangelią na co dzień, by miłować Pana Boga i bliźniego i by świadczyć, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Ta wiara również czyni nas błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Niech spotkanie z Panem Jezusem w Jego słowie umocni nas i uzdolni do powtarzania za św. Tomaszem Apostołem, że Jezus jest naszym Panem i naszym Bogiem.

1.    Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2.    Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

3.    Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4.    W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

5.    Jutro obchodzić będziemy  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 8.30, 11.00 i 16.30 i 18.00. Podczas mszy św. o godz.18.00   będzie można podjąć dzieło duchowej adopcji, składając zobowiązanie   modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców W tym dniu ofiary na tacę przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.  

6.    We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej zachęcamy do modlitwy za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.

7.    Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę  przed mszą św. o godz.9.30

8.    Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w I święto Wielkanocy na cele inwestycyjne, które wyniosły 11458 i 1,36 euro.

9.    Od kilku lat na terenie naszego kraju odbywa się ogólnopolska akcja „Pola nadziei”, mająca na celu pozyskanie środków na potrzeby hospicjów. Jedynym hospicjum związanym z Caritas Diecezji Pelplińskiej jest Kartuskie Hospicjum Domowe. Już dziś więc pragniemy ogłosić i zachęcić wszystkich do włączenia się w tę akcję, która odbędzie się 22 kwietnia. Zachęcamy również do wzięcia udziału w akcjach towarzyszących. Szczegóły na plakacie. Jednocześnie informujemy, że biuro hospicjum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz.8.00-10.00 w plebanii parafii św. Wojciecha w Kartuzach na Os. Wybickiego oraz o możliwości odpisania 1% podatku na działalność hospicyjną.

10.    Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

11.    Spotkania:
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – poniedziałek, godz. 19.00;
•  SYCHAR wspólnota trudnych małżeństw – piątek, godz. 18.00;
•  Koło misyjne – sobota, godz. 9.00;
•  Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.

12.    Msza św.  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Członkiń 40 Róży Matek w poniedziałek o godz.8.30, O ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość  w modlitwie dla osób podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji w poniedziałek o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych ks. Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błog., przebaczenie grzechów, zdrowie i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Sióstr z 45 Róży Matek, dla Członków ich Rodzin i Kapłanów pracujących w naszej Parafii w niedzielę o godz.9.30.

13.    Stowarzyszenie Kolegiata Kartuska serdecznie prosi wszystkich emerytów, których obliczeń podatkowych dokonuje ZUS o wskazanie naszego Stowarzyszenia do przekazania 1% podatku dochodowego. Dla wszystkich, którzy chcieliby to uczynić - są przygotowane oświadczenia  wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła. Należy je wypełnić i przekazać do Urzędu Skarbowego w  Kartuzach. Już teraz wszystkim, którzy to uczynią składamy serdeczne Bóg zapłać.

14.     Pogrzeb śp. Marty Nałęcz Wardęskiej z ul. Klasztornej  w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej,   Królowej  Niebieskiej  polecamy wszystkich  Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze