VI  Niedziela Wielkanocna

Dz 10,25-26.34-35.44-48 Powołanie pogan do Kościoła
1 J 4,7-10 Bóg jest miłością
J 15,9-17 Przykazanie miłości

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powie nam o przykazaniu miłości. Wezwie, abyśmy się wzajemnie miłowali i miłowali wszystkich, których spotykamy na drogach naszego życia. Wypełnianie tego przykazania jest świadectwem, że należymy do Pana Boga. W ten sposób potwierdzamy, że On jest miłością i ukazujemy Jego wielką miłość do każdego człowieka. Bo rzeczywiście „Bóg nie ma względu na osoby”, jak przypomni św. Piotr w pierwszym czytaniu, w którym usłyszymy o powołaniu pogan do wspólnoty Kościoła. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

1.    W tym miesiącu   kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

2.    Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
•    w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin  
•    w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
•    w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

3.    Od  poniedziałku, 7 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa i procesje błagalne o urodzaje i za kraje głodujące: we wtorek  w Łapalicach przy krzyżu o godz.17.30 msza św. z nabożeństwem błagalnym i obrzęd błogosławieństwa pól, a w poniedziałek  i środę w kolegiacie przed mszą św. o godz.18.00 procesje błagalne o urodzaje.

4.    W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, W tym roku wszystkich chętnych do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Wejherowa   na Odpust Kalwaryjski – Wniebowstąpienia Pańskiego (13 maja) zapraszamy   wspólnie  z Parafią w Grzybnie – w ubiegłym roku z Kartuz brało udział w pielgrzymce  kilkanaście osób.  Zapisy i informacje szczegółowe w biurze parafialnym w Parafii w Grzybnie.   Zachęcamy do udziału.

5.    We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę i w intencji naszego Ks. Stanisława w Dniu Imienin.

6.    Dnia 11 maja odbędzie się piesza pielgrzymka z Grzybna do Wejherowa. Msza św. o godz. 6.00 następnie wyjście na pielgrzymi szlak. Powrót w niedzielę 13 maja po sumie odpustowej w Wejherowie ok. godz. 12.00. Chętnych proszę o wpisywanie się na listę uczestników.  Można zapisać się za pośrednictwem strony internetowej. www.parafiagrzybno.pl Dla pielgrzymów będzie  do dyspozycji autobus z Wejherowa do Grzybna w piątek 11 maja po zakończonej pielgrzymce ok godz. 19.00. W niedzielę 13 maja o godz. 7.00 pojedzie autobus z Grzybna do Wejherowa.
Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką będzie w środę 9 maja o godz. 18.30 w kościele w Grzybnie

7.    Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

8.    Kandydatów do bierzmowania z klasy 7 podstawowej i 2 gimnazjum zapraszamy 10 maja w czwartek na mszę święta o godz. 18.00 i katechezę w kościele.

9.    W poniedziałek po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie członków naszego Parafialnego Zespołu Caritas w salce.

10.    Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy w tym tygodniu na spotkania: we wtorek 8.05.18 godz. 16.30 klasy A,B,C;  w środę 9.05.18 godz. 16.30 klasy D,E, oraz dzieci z pozostałych szkół; w czwartek 10.05.18 godz. 16.30 klasy A,B,C;  w piątek 11.05.18 godz. 16.30 klasy D,E, oraz dzieci z pozostałych szkół. Spotkania przygotowawcze odbywają się w kościele. W czwartek zapraszamy na spotkanie po mszy św. wieczornej wszystkich Rodziców dzieci I Komunijnych w kościele. Obecność obowiązkowa.

11.     Dzisiaj procesja wielkanocna z niedzielnym pokropieniem przed mszą św. o godz.9.30, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz.11.00.

12.    W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

13.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru  „Pielgrzyma”,  „Gościa Niedzielnego”, „Naszej Arki”  i innych czasopism oraz albumu – przewodnika o naszym kościele i zakonie Kartuzów wydanym przez naszą Parafię w cenie 25 zł.

14.    Spotkania:
•    w poniedziałek o godz. 19.30 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;
•    w czwartek o godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem;
•    w piątek o godz. 18.00 Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR;
•    w piątek dzieci z Koła Misyjnego wyjeżdżają na rekolekcje do Pelplina;
•    w sobotę o godz. 11.00 Schola dziecięca.

15.    Organizujemy 2 czerwca wyjazd dla młodzieży na Lednicę. Jest to ogólnopolskie spotkanie młodych na polach lednickich k. Gniezna. Zgłoszenia oraz bliższe informacje u ks. Stanisława.

16.    Dyrekcja Szkoły Katolickiej w Kartuzach zaprasza wszystkich absolwentów, byłych nauczycieli oraz przyjaciół na obchody 20-lecia szkoły. Uroczystość, której przewodniczył będzie ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna odbędzie się w sobotę 12 maja br. o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach. Po Mszy świętej poświęcenie sztandaru Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz spotkanie w szkole.

17.    Na prośbę wiernych i turystów udostępniamy dodatkowo toaletę, która jest ustawiona za kwiaciarnią, a która będzie czynna całą dobę, a więc w tym czasie, kiedy kwiaciarnia jest nieczynna można szczególnie z niej korzystać.