Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Iz 49,1-6          Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Dz 13,22-26     Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Łk 1,57-66.8   Narodzenie się Jana

Opisane w Ewangelii cudowne wydarzenia związane z narodzinami św. Jana Chrzciciela wskazują na niezwykłość jego postaci. Związana jest ona przede wszystkim z Bożym wyborem. To Bóg wybrał Jana na tego, który przygotuje przyjście Jego Syna na ziemię. Dlatego też św. Paweł, przedstawiając mieszkańcom Antiochii Pizydyjskiej zarys historii zbawienia, podkreśla posłannictwo ostatniego proroka Starego Testamentu.
Również dla każdej i każdego z nas Pan Bóg przygotowuje określoną misję, albowiem On nas przenika i doskonale zna.

1.    Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.  

2.    Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  
•    w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin  
•    w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
•    w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

3.    Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

4.    W środę, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym.

5.     W czwartek, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz. 18.00 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Zapraszamy na mszę św. o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. Kolekta  w tym dniu na Stolicę Apostolską. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”  i innych czasopism.   

7.    W przyszłą niedzielę pierwszą miesiąca:
•    Suma z liturgią w języku kaszubskim
•    Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  o godz.17.30 w spowiednicy
•    godz.15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka

8.     Już w tym tygodniu, w tę sobotę ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych, których odwiedza w pierwsze soboty miesiąca.

SŁOWO   BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO  DO  MŁODYCH
Drodzy młodzi Diecezjanie!
Chciałbym w kilku słowach pogratulować Wam zakończonego roku szkolnego i zaprosić, abyście przeżyli rozpoczynające się wakacje blisko Pana Boga. Pamiętajcie o niedzielnych Mszach Świętych oraz pierwszopiątkowej Spowiedzi świętej. Pamiętajcie proszę, że kto odpoczywa z Panem Bogiem, ten odpoczywa najpiękniej i najowocniej.
Zapraszam Was również do uczestnictwa w wydarzeniach wakacyjnych, które szczególnie zbliżają do Jezusa i umacniają przyjaźń między Wami, a zatem do wzięcia udziału w rekolekcjach dla służb liturgicznych, obozie misyjnym czy rekolekcjach oazowych. Zachęcam Was do wybrania się na Szlak Sanktuariów Maryjnych naszej diecezji oraz na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, która wyruszy w drogę z różnych miast naszej diecezji pod koniec lipca, aby 13 sierpnia pokłonić się Matce Bożej w kaplicy na Jasnej Górze.
Młodzi Przyjaciele, dla niektórych z Was, wakacje są też czasem podejmowania decyzji o przyszłości: innej szkole, studiach lub pracy. W swojej refleksji wsłuchujcie się proszę w głos Ducha Świętego, odkrywając, że każdy wybór może być odpowiedzią na powołanie. Bądźcie również otwarci na wezwanie do Służby Bożej w kapłaństwie i życiu zakonnym. Zachęcam zatem do zapoznania się z ofertą Wyższego Seminarium w Pelplinie, umieszczoną w gablocie ogłoszeń i na stronie naszego seminarium. Może ta właśnie droga jest przeznaczona dla Was.
Niech te wakacje będą szansą na przeżycie niezwykłych przygód, poznanie nowych miejsc i ludzi, odkrycie bliskości Boga. Ku temu z serca błogosławię.   Wasz biskup + Ryszard
 
9.     Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie na temat: Rodzina źródłem miłości. Spotkanie poprowadzi p. Kazimierz Sakowicz. Odbędzie się ono we wtorek 26 czerwca o godz.16.00  w Sali Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach Rynek 6.

10.    Szensztackie Siostry Maryi serdecznie zapraszają na Uroczystość Jubileuszową, która odbędzie się dnia 30 czerwca w kościele św. Kazimierza. Rozpoczęcie o godz.11.00. program świętowania umieszczony jest na plakacie w gablocie.

11.    Rozpoczynamy zapisy na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej, która została stworzona dla dorosłych, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Pisma św.. Pełny kurs trwa dwa lata, zajęcia będą odbywały się zarówno w Gdańsku jak i w Gdyni. Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl oraz na plakacie  w gablocie ogłoszeń.

12.     W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Andrzej Burchart z ul. Jeziornej i  śp. Zofia Lubocka z ul. Dra. Majkowskiego, a pogrzeb śp. Bartosza Skierki z Os. Wybickiego w poniedziałek o godz.10.00  w kościele św. Wojciecha. Eksporta z kaplicy pogrzebowej św. Wojciecha – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu.    

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas rozpoczynających się wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.