XIII Niedziela Zwykła

Mdr 1,13-15; 2,23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
2 Kor 8,7.9.13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mk 5,21-43 Wskrzeszenie córki Jaira


Pan Bóg pragnie nas obdarzać swoją łaską: łaską, która podnosi, uzdrawia i ożywia. To pragnienie i jego wypełnienie widzimy w opisanych w dzisiejszej Ewangelii cudach. Są one szczególne, bo związane z przeprowadzaniem ze śmierci do życia. Już starotestamentalny mędrzec przypomina, że Pan Bóg jest miłośnikiem życia i nie stworzył śmierci i zniszczenia. A Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby ocalić i zbawić to, co zginęło, aby dać nam życie w obfitości. Naszym zadaniem jest, jak napisze św. Paweł do mieszkańców Koryntu, dzielić się tą prawdą z innymi, dzielić się z innymi dobrami duchowymi i materialnymi. Podejmujmy tę misję z radością i ufnością, a słowo Boże niech umacnia naszą wiarę i nadzieję.

1.    Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Serdecznie pozdrawiamy Wszystkich Parafian i miłych Gości, spędzających wakacje na kaszubskiej ziemi. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

2.    Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

3.    Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.

4.    We wtorek przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

5.    W  piątek w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.

6.    Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie przypomina o trwającej rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się   na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów (szczegóły na plakacie).

7.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, kalendarza przygotowanego przez redakcję dwutygodnika Droga, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”  oraz innych czasopism.  

8.    W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i  msza św.  o godz.18.00   w intencji Ojczyzny.

9.    W tym tygodniu dni eucharystyczne: w pierwszy czwartek zapraszamy na godz.17.00 na Godzinę Świętą, w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, szczególnie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do bierzmowania; o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę Ks. Marcin i Ks. Stanisław odwiedzą swoich Chorych   z posługą sakramentalną.

10.    W przyszłą niedzielę na godz.19.00 na inaugurację   XXXVI Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Małgorzata Lasota – sopran i Mariusz Ryś – organy.  Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 29 lipca.  

11.    W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

12.    Msza św.  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla Siostry Małgorzaty Hirsz i jej Rodziny z okazji 85 Urodzin od 40 Róży Matek w środę o godz.8.00, +Edmunda Pionka od Oddziału Chirurgicznego naszego Szpitala w środę o godz.16.30 w Kaplicy  w Szpitalu,  z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze   Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Siostry Krystyny Rychert i jej Rodziny z okazji 70 Urodzin od 40 Róży Matek w niedzielę o godz.7.00.

13.    W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp.   Zofia Jarzombek   z ul. Reja, a pogrzeb śp. Mikołaja Łojko z ul. Nowego Osiedla  w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie.  Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu.         

14.    Wszystkich uczniów oraz dorosłych, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Szczęść Boże!

15.    Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    3 VII  – św. Tomasz (I w.), Apostoł, świadek Zmartwychwstałego w Indiach.
•    6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), polska zakonnica wspierająca misje w Afryce.