XIV Niedziela Zwykła

Ez 2,2-5 Powołanie proroka
2 Kor 12,7-10 Paweł chełpi się ze swoich słabości
Mk 6,1-6 Jezus lekceważony w Nazarecie

Pan Bóg, powołując proroka Ezechiela, otwarcie mówi o trudnościach misji, do której go wzywa. Również Jezus w swoim rodzinnym mieście spotkał się z nieufnością i niedowiarstwem swoich rodaków. Apostoł Paweł, świadom swojej niedoskonałości, jest przekonany, że towarzyszy mu Boża łaska.
Nasze życie nie będzie też jedynie pasmem sukcesów, dlatego nie powinniśmy poddawać się zwątpieniu czy zniechęceniu, wręcz przeciwnie: jeszcze mocniej zaufajmy Panu i Jego Słowu.

1.    Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Pamiętajmy też, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

2.    Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było i nie zrażając się przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia przekraczającego ziemski wymiar.

3.    Natomiast szczególnie pozostającym na miejscu proponujemy ciekawą lekturę czasopism katolickich – zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”; jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i „Mały Pielgrzym” oraz inne czasopisma. Serdecznie zachęcamy do nabycia i życzymy miłej lektury.

4.    Dzisiaj na godz.19.00 na inaugurację  XXXVI Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Małgorzata Lasota – sopran i Mariusz Ryś – organy. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 29 lipca.

5.    W piątek Matki Bożej Fatimskiej – zapraszamy na różaniec na godz.17.30 i po mszy św. o godz.18.00 procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

6.    W środę, 11 lipca, przypada święto św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.

7.    Msza św. w intencji Ojca św., naszych Księży Biskupów, Kapłanów naszej Parafii, Ojca Jonasza oraz o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i do życia konsekrowanego w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Najśw. Maryi Panny dla Członkiń 17 Róży Niewiast   w niedzielę o godz.9.30.

8.    We wtorek 10 lipca na godz.18.45 zapraszamy do Kolegiaty na spotkanie wszystkich pragnących wyruszyć na 28 Pieszą Pielgrzymkę Grupy Kaszubskiej Diecezji Pelplińskiej na Jasna Górę, którą poprowadzi ks. Łukasz Delewski; bardzo serdecznie zachęcamy do udziału i zapraszamy na spotkanie.   

9.    W niedzielę 15 lipca o godz. 15-tej w kościele św. Kazimierza w Kartuzach – koncert. Wystąpi kwartet wokalny Floridus z Gdańska wykona pieśni ludowe opowiadające o zwyczajach związanych z tematyką zamążpójścia, o emocjach jakie temu towarzyszyły; utwory zostaną zaprezentowane w oryginalnych; całość wzbogacona będzie przez improwizacje organowe w wykonaniu Adama Tańskiego.

10.    W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszły po nagrodę do Pana śp.   Zofia Gliwa  z ul. Podgórnej i śp. Ewa Puzdrowska z ul. Dra Majkowskiego.    – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłe  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu.         

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i życzliwości ze strony najbliższych.

Błogosławionej niedzieli i dobrego odpoczynku życzą Duszpasterze

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, patron Europy.
•    12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik.
•    13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy.