XV Niedziela Zwykła

Am 7,12-15 Misja proroka
Ef 1,3-14 Bóg wybrał nas w Chrystusie
Mk 6,7-13 Rozesłanie Dwunastu

Tak jak Pan Bóg powołał proroka Amosa, tak samo Pan Jezus powołał swoich Apostołów, których, jak usłyszymy w Ewangelii, posłał ze szczególną misją. Po raz kolejny słowo Boże przypomina nam, że Pan Bóg powołuje nas do wspólnoty ze sobą. Jest to wpisane już u zarania naszego życia, ale ostatecznie dopełni się na końcu czasów. By dobrze realizować tę misję, słuchajmy z uwagą tego, co mówi nam Pan Bóg, prosząc jednocześnie, by okazywał nam swoją łaskę i dobroć na naszych życiowych drogach.

1.    Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.  

2.    Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

3.    Zachęcamy więc do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” oraz  innych czasopism.

4.    W poniedziałek, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza. W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

5.    W przyszłą niedzielę odpust w Sianowie. Z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka o godz.7.00. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.  Serdecznie zachęcamy do udziału, w Uroczystościach Odpustowych oraz zapraszamy w poniedziałek, 23 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia.  

6.    W poniedziałek 16 dzień miesiąca – po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

7.    Msza św. w kaplicy na Wzgórzu Wolności w intencji Ojca św. Franciszka, Ojczyzny i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Papieża we wtorek  o godz.19.00.   

8.    Dzisiaj o godz. 15-tej w kościele św. Kazimierza w Kartuzach – koncert. Wystąpi kwartet wokalny Floridus z Gdańska wykona pieśni ludowe opowiadające o zwyczajach związanych z tematyką zamążpójścia, o emocjach jakie temu towarzyszyły; utwory zostaną zaprezentowane w oryginalnych; całość wzbogacona będzie przez improwizacje organowe w wykonaniu Adama Tańskiego.

9.    Msza św. za ++Siostry, Członków ich Rodzin z 21 Róży Matek oraz ++Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii w środę o godz.18.00, o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń 42 Róży Matek, ich Rodzin oraz dla Kapłanów w czwartek o godz.8.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.


Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Wasi Duszpasterze.