XVIII Niedziela Zwykła

Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm
Ef 4,17.20-24 Przyoblec się w człowieka nowego
J 6,24-35 Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Zarówno manna, którą Pan Bóg karmił swój lud na pustyni, jak i cud rozmnożenia chleba dokonany przez Pana Jezusa są zapowiedziami prawdziwego Chleba, który daje Bóg Ojciec, a którym jest Jego Syn – Jezus Chrystus. O tym mówi dziś Pan Jezus w Ewangelii – o pokarmie, który daje życie. Zapragnijmy tego pokarmu, porzućmy zło, grzech i wszelkie żądze, do czego zachęca nas w drugim czytaniu św. Paweł, oraz słuchajmy, medytujmy każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.

1.    Jutro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego.   

2.    W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. W czwartek, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych.

3.    W piątek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład, rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię. Przemienieni ich przykładem idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia. Siły do tego łatwo czerpać z codziennej i świątecznej Mszy Świętej.

4.    W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki, zwłaszcza z Pielgrzymami naszej Parafii.  W codziennej modlitwie łączmy się duchowo   z pielgrzymami, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi.

5.    Dzisiaj na godz.19.00 zapraszamy    na kolejny koncert  XXXVI Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej. Wystąpią: Maria Terlecka – organy i Kwartet Smyczkowy Bydgoskich Solistów ARTE CON BRIO: Krystyna Prystasz  – I skrzypce, Marcin Pawelczyk – II skrzypce, Mirosław Przybył – altówka i Agata Jarecka – wiolonczela. Serdecznie zapraszamy do przeżywania tej kolejnej „muzycznej uczty”.  

6.    Rozpoczynamy w naszej Parafii duchowe przygotowanie do Misji Świętych, które odbędą się od 30 września do 7 października 2018 roku. Pragniemy trwać na modlitwie i czuwaniu Nowenną niedziel i tygodni, aby jak najlepiej przygotować się do tego, jakże ważnego wydarzenia duchowego, jakim są dla Parafii Misje Święte. Zachęcamy więc do modlitwy  wspólnej w kościele, w czasie każdej mszy św. i osobistej w naszych domach.

7.    W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy do salki na spotkanie wszystkich Zelatorów Żywego Różańca.

8.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Pielgrzyma”, „Naszej Arki”  i innych czasopism.

9.    W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

10.    W niedzielę 12 sierpnia   Parafia św. Kazimierza i Burmistrz Kartuz zapraszają o godz. 17-tej do kościoła św. Kazimierza na koncert kameralny … z dawna Polski Tyś Królową w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej – organy i Jacka Szymańskiego – tenor.

11.    Parafia św. Kazimierza organizuje w dniach 8-18 października br. samolotową pielgrzymkę do Fatimy i hiszpańskiej Andaluzji aż po Cieśninę Gibraltar, wylot z Gdańska cena 4490 zł – informacje na stronie internetowej parafii www.kazimierz.kartuzy.pl

12.    Msza św.  w intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego oraz do FZŚ w sobotę o godz.8.00.
 
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów.
•    9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, patronka Europy.
•    10 VIII – św Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik.
•    11 VIII – św. Klara (1193-1253), Włoszka, naśladowczyni św. Franciszka z Asyżu, założycielka zakonu klarysek.

Wszystkim Parafianom i wakacyjnym Gościom życzymy miłego pobytu na Kaszubach, dobrymi życzeniami obejmujemy wszystkich sierpniowych jubilatów i solenizantów; a nas wszystkich niech wspiera Boże błogosławieństwo w naszych codziennych poczynaniach –
Szczęść Boże!. Wasi Duszpasterze