XIX Niedziela Zwykła

1 Krl 19,4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Ef 4,30-5,2 Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie
J 6,41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Pan Bóg nieustannie ofiarowuje człowiekowi cudowny pokarm. Jego zapowiedź znajdujemy w opisie z pierwszego czytania, gdzie Eliasz, pożywiwszy się tym, co przygotował anioł Pana, mógł odbyć czterdziestodniową wędrówkę do Bożej góry Horeb. Pan Jezus w Ewangelii mówi, że to On jest Chlebem, który zstąpił z nieba i który daje życie. To Jego Ciało ofiarowane za życie świata, którym karmimy się w Komunii Świętej, by stawać się doskonalszymi w miłości, dobroci i miłosierdziu, by móc naśladować samego Mistrza. Zatem skosztujmy i zobaczmy, jak dobry jest Pan, który zastawia dla nas stół słowa i Chleba. Czerpmy z tego zdroju łaski, by postępować drogą miłości, na którą wzywa nas Bóg.

1. W środę 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia - w tym dniu przeżywać więc będziemy  nasz odpust parafialny.  Sumę odpustową o godz.12.30 odprawi jego Ekscelencja Ks. Biskup  Diecezjalny Ryszard Kasyna. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę,  po każdej mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

2. W uroczystość odpustową  na godz.19.00 zapraszamy  na   ostatni koncert  XXXVI Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i  Kameralnej  na finałowy KONCERT MARYJNY.  Wystąpią: Anna Lubańska- mezzosopran, Karol Lipiński-Brańka – skrzypce,   i Jan Bokszczanin – organy.

3.  We wtorek  14 sierpnia spowiedź św. przed odpustem od godz.16.30 do 18.00. Przerwa o godz.17.00.

4.  We wtorek, przed odpustem, po mszy św. wieczornej,  tradycyjnie procesja żałobna na górny cmentarz.  

5. Wraz ze środowym świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych,
o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.

6. Jutro Dzień Fatimski - zapraszamy na godz. 17.30 na różaniec fatimski i po mszy św. procesję fatimską do Parku św. Jana Pawła II.

7. We wtorek w liturgii wspominamy też kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

8. Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski, nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Wszystkich, którzy nie mogą wyruszyć na pielgrzymie szlaki, zachęcamy do pielgrzymki duchowej, choćby poprzez nawiedzenie   świątyni, adorację, modlitewny przystanek przy rozsianych po naszej okolicy krzyżach, figurach świętych – możliwości mamy naprawdę wiele.

9. Trwa sierpień - ćwiczymy naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego.

10. W czwartek 16-ty dzień miesiąca, po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i uczczenie relikwii w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

11. Msza św. w kaplicy na Wzgórzu Wolności   w piątek 17 sierpnia o godz.19.00.

12. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Naszej Arki” i innych czasopism.

13. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę organizowaną przez Wspólnotę Żywego Różańca w dniach 29.08 - 2.09. 2018 oraz przez Apostolstwo Dobrej Śmierci 5. 09. 2018. Serdecznie zachęcamy do udziału – zapisy w biurze parafialnym.  

14.  Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i pokój w  Rodzinach 30 Róży Matek oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla naszych Kapłanów w środę o godz.7.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Sióstr 7 Róży Matek i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.9.30, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci  w sobotę o godz.8.00 w intencji Członków Kręgów z  podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Matki Bożej Pielgrzymującej na  Nowym Osiedlu i Osiedlu XX Lecia ich Rodzin i Kapłanów w niedzielę o godz.8.15.   

15. W minionym czasie  z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Jerzy Lellek   z Osiedla XX Lecia,  śp. Halina Jancen z ul. Słowackiego i śp. Danuta Mejer z ul. Sambora – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…         

16. Serdecznie zachęcamy do modlitwy o ŁASKI MISYJNE DLA NASZEJ PARAFII:
Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen.
Nasza Matko i Królowo z Kartuskiego Raju, módl się za nami.
Święty Brunonie, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Wszystkim Parafianom i wakacyjnym Gościom życzymy miłego pobytu na Kaszubach, dobrymi życzeniami obejmujemy wszystkich sierpniowych jubilatów i solenizantów; a nas wszystkich niech wspiera Boże błogosławieństwo w przeżywaniu naszej uroczystości odpustowej ku czci Maryi Wniebowziętej i w naszych codziennych poczynaniach –
Szczęść Boże!.
Wasi Duszpasterze