XX Niedziela Zwykła

Prz 9,1-6 Chleb i wino na uczcie Mądrości
Ef 5,15-20 Napełniajcie się Duchem
J 6,51-58 Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Czytania, które usłyszymy, chcą nam odsłonić prawdę o Eucharystii. To uczta, podczas której napełniamy się Bożą mądrością, oraz okazja do  wysławiania i napełniania się Bożą obecnością, Jego Duchem, o czym mówi św. Paweł. Pan Jezus, w swojej katechezie wskazuje, jak ważne jest spożywanie Jego Ciała i Krwi, bo to jest pokarm na życie wieczne. Prośmy o światło i moc Ducha Świętego, byśmy mogli dobrze pojąć i zrozumieć te Jezusowe słowa, w których mówi o całkowitym darze z siebie dla naszego zbawienia. Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy tego.

1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W środę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W czwartek, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę, którą w środy wzywamy jako Nieustająca Pomoc, podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

3. W piątek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych.

4. W niedzielę 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.  Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.  Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. W czasie mszy św. będziemy odnawiać Jasnogórskie Śluby Narodu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

5. Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi w przyszłą niedzielę na mszę św. o godz.13.30 i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy  św. będziemy  prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

6. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego” i  innych czasopism religijnych.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 7905 zł.

8. Zapraszamy wszystkich uczestników pielgrzymki Żywego Różańca w dniach 29.08-2.09. 2018 na spotkanie organizacyjne w środę 22 sierpnia po mszy św. wieczornej.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.


Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 
Wasi  Duszpasterze