Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości
Ga 4,4-7 Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
J 2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej

Słowo Boże w dzisiejszą uroczystość pomaga nam uświadomić sobie wielką rolę Maryi w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Krótki fragment z Listu św. Pawła do Galatów przypomina, że Maryja zgodziła się być Matką Syna Bożego, a nam została dana jako Matka i Wspomożycielka. Dziś słuchamy z uwagą Jej słów, które wypowiedziała do sług podczas wesela w Kanie Galilejskiej: „zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] wam powie”. Powtarza je również nam i będzie powtarzać nieustannie, bo są to rzeczywiście słowa mądrości, których słuchanie staje się źródłem szczęścia i błogosławieństwa. Posłuchajmy więc słów Pana i tak jak Maryja wypełniajmy Jego wolę w codziennym życiu.

1.    Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania.

2.    Jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna mianował wikariuszem naszej Parafii Ks. mgra Wojciecha Czajkowskiego. Ks. Wojciecha bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie, życzymy Bożych łask oraz aby w naszej Parafii czuł się jak najlepiej. Szczęść Boże.

3.    W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy   dzisiaj za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi  dzisiaj o godz.13.30  msza św. w kolegiacie i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy  św. będziemy  prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

4.    Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

5.    W środę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia podczas Mszy Świętych    będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

6.    W sobotę 1 września, przypada 79. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas   Mszy Świętych   będziemy prosili Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

7.     Od 2015 roku 1 września obchodzimy, ustanowiony przez papieża Franciszka, Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia.

8.    W tym tygodniu  pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00, w czasie której modlimy się szczególnie za Dobrodziejów naszej Parafii   - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy naszych Chorych   z posługą sakramentalną.   

9.    W przyszłą niedzielę:
•    Suma z liturgią w języku kaszubskim
•    Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem   w sobotę  o godz.17.30 w spowiednicy
•    godz.15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka

10.    Bóg zapłać za ofiary zbierane dzisiaj tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca do puszek przed kościołem przez nasz Caritas parafialny.

11.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism religijnych.

12.    Pogrzeb  śp. Eugeniusza Formeli ze Stężycy w poniedziałek o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…         

ZAPROSZENIE   NA   UROCZYSTOŚĆ   50-LECIA  KORONACJI CUDOWNEJ   FIGURY  MATKI   BOŻEJ   PIASECKIEJ

Drodzy Siostry i Bracia,
Jednym z najstarszych miejsc kultu Maryjnego na terenie naszej diecezji jest Sanktuarium Matki Bożej w Piasecznie, gdzie Królowa Pomorza i Matka Jedności od wieków wyprasza obfite łaski, o czym świadczą liczne świadectwa wiernych, którzy ich doznali. Obecny rok 2018 jest dla Piaseckiego Sanktuarium czasem istotnej,  rocznicy 50-lecia koronacji cudami słynącej figury Matki Bożej. Aktu koronacji papieskimi koronami dokonał 8 września 1968 roku ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, nasz wielki rodak, papież św. Jan Paweł II. Wówczas w  tej wielkiej uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. W tym roku również pragniemy licznie zgromadzić się przy Pani Piaseckiej i dziękować za jej opiekę nad nami. Dziękujemy także dobremu Bogu za 775 lat istnienia naszej diecezji, kiedyś chełmińskiej, dziś pelplińskiej, za wszelkie dobre owoce, które wydała w życiu i posługiwaniu kapłanów oraz rodzin tu żyjących. Cieszymy się, iż to nasze świętowanie i dziękczynienie przypada w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dla której prosimy o Boże błogosławieństwo. Bardzo serdecznie zapraszam kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wszystkich wiernych diecezji pelplińskiej na główną uroczystość jubileuszową z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, która odbędzie się przy tzw. Studzience, miejscu objawień Matki Bożej w niedzielę, 9 września 2018 r. o godz. 10.30. Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi kard. Stanisław Dziwisz - metropolita senior archidiecezji krakowskiej. Na wspólne pielgrzymowanie do Piaseczna, z serca błogosławię.

+ Ksiądz Biskup Ryszard Biskup Pelpliński