XXIV  Niedziela Zwykła


Iz 50,5-9a Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Jk 2,14-18 Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Mk 8,27-35 Zapowiedź męki Chrystusa

Prorok Izajasz, mówiąc w pierwszym czytaniu o cierpieniach sługi Pańskiego, zapewnia jednocześnie o Bożej opiece i wsparciu w czasie próby. Wypełnienie prorockiej zapowiedzi następuje w osobie i dziele dokonanym przez Pana Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na zbawcze wydarzenia, na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By dobrze to wszystko zrozumieć, trzeba pójść za Jezusem, naśladować Go i być gotowym dla Niego oddać wszystko, nawet życie. Niech zatem pytanie z dzisiejszej Ewangelii dotyczące tożsamości Chrystusa brzmi nieustannie w naszych uszach, a Jakubowe pouczenia z drugiego czytania pobudzają nas do potwierdzania słownych deklaracji i wyznawanej wiary przez uczynki miłości. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie  dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.
 
1.    Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2.    Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września – we wtorek - przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia   przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła – zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale także rodziców, nauczycieli i wychowawców.

3.    Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

4.    W piątek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo   będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Będziemy też dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

5.     Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. W naszej parafii jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, Żywy Różaniec, Franciszkański Zakon Świeckich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, parafialny zespół  Caritas, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

6.    Jutro, w poniedziałek, w Kaplicy Krzyża św. w Kaplicy na Wzgórzu Wolności  msza św. odpustowa  o godz. 19.00.

7.    Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne w ubiegłą niedzielę, które wyniosły 6244 zł i 1 centym.

8.    Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj w czasie  kolekty na W.S.D. w Pelplinie.

9.    Zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego”, „Galilea” – Pismo św. bez tajemnic, „Cuda i Łaski Boże” i innych czasopism.

10.    Zapraszamy na spotkania:
•       Spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania z klas VII – poniedziałek, godz. 18.30;
•       Spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum – czwartek, godz. 18.30;
•       Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – środa, godz. 19.00;
•       Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.

11.    Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski  i Boże błog., opiekę Matki Bożej dla wszystkich Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w pielgrzymce Apostolstwa Dobrej Śmierci  do Górki Klasztornej   w środę o godz.18.00, za +Zofię Gliwa ofiarowana od 7 Róży Matek w czwartek o godz.8.00

12.    Burmistrz Kartuz oraz Zarząd Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zapraszają na Uroczystości obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość, które odbędą się w poniedziałek: msza św.  w kościele św. Kazimierza o godz. 10.00 i później uroczystości patriotyczne  w Kaliskach.

13.    Przypominamy o naszych przygotowaniach do misji świętych w naszej Parafii, które odbędą się od 30.09 do 7.10. 2018 -  informujemy, że w związku ze zmianą porządku mszy św.  w dni powszednie – intencje mszalne przyjęte na godzinę 7.00 i 8.00 będą odprawiane o godz.9.00.  Za zmiany przepraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży.
•    20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867.
•    21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.
 
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  szczególnie naszą rodzinę parafialną, przygotowującą się do Misji św., a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.  
Wasi  Duszpasterze