Ogłoszenia Duszpasterskie

Kartuska Kolegiata

I Niedziela Wielkiego Postu 22.02.2015r.

 

Rdz 9,8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie

1 P 3,18-22 Woda chrztu nas ocala

Mk 1,12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Księga Rodzaju ukazuje nam ludzkość po potopie, czyli po pewnej skrajnej sytuacji, gdy człowiek cierpi z powodu nadmiaru wody, natomiast Ewangelia opisuje pobyt Jezusa na pustyni, będącej miejscem, gdzie wody nie ma. I nadmiar wody, i jej brak wprowadzają człowieka w stan kryzysu, który może doprowadzić nawet do śmierci. Wybawienie znajdziemy w Liście św. Piotra, który jednoznacznie wskazuje, że tylko woda chrztu świętego nie zabija, a daje życie.

Pozwólmy więc oczyścić się słowu Boga, abyśmy mieli prawdziwe życie.

 1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.
 2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:
 • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;
 • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;
 • Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;
 • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.
 1. Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
 • W środę o godz.17.30 – różaniec pokutny i wynagradzający
 • W każdy piątek – Droga Krzyżowa

                                   -Dla dzieci o godz.16.30

-Dla dorosłych o godz.18.00

                                   -Dla młodzieży o godz.19.15

 • W każdą niedzielę – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00.
 1. Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas rodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany naszego własnego życia, ale też zbliżania się do naszych bliskich, zacieśniania więzi rodzinnych.
 2. W przyszłą niedzielę – Niedziela „Ad Gentes” – będziemy łączyć się z modlitwie, poście z misjonarzami i przeżywać solidarność i odpowiedzialność za misje św. W tę niedzielę będzie można złożyć swoją ofiarę do puszki przed kościołem, zebrane środki będą wsparciem i niekiedy umożliwią misjonarzom realizować dzieła ewangelizacyjne i humanitarne w krajach misyjnych.
 3. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. W przyszłą niedzielę pierwsza niedziela miesiąca
 • Suma z liturgią w języku kaszubskim
 • Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
 • 14.30 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i po nabożeństwie Gorzkie Żale
 1. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie na temat: Rola Cierpienia. Spotkanie poprowadzi psycholog, pedagog p. Krystyna Holly w czwartek o godz.16.00 w Sali Liceum Katolickiego w Kartuzach.
 2. Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. ”metodą na wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe nigdy nie żądają przekazania pieniędzy, a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nrem 997, 112. Warto też skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.
 3. Zachęcamy do nabycia nowego nru   „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” „Drogi” ,”Cuda i Łaski Boże”, „Naszej Arki” i innych czasopism. Niech duchowa lektura wspiera naszą wielkopostną formację.
 4. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odszedł po nagrodę do Pana śp Mirosław Zyń z ul. Prokowskiej. Dobry Jezu…

 

 

 

Szczęść Boże na trud wielkopostnej drogi

życzą Duszpasterze