XXVI  Niedziela Zwykła

Lb 11,25-29  Nie zazdrościć darów Bożych
Jk 5,1-6  Marność dostatków doczesnych
Mk 9,38-43.45.47-48  Unikać okazji do grzechu

Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia dobra, do pomnażania darów, których Pan Bóg nam udzielił. Nie jest to tylko zadanie, domena wybranych osób. Mojżesz i Jezus ganią pojawiającą się w ludziach zazdrość. Jednocześnie dzisiejsze słowo Boże kładzie nacisk, by nie stawać się dla innych powodem zgorszenia czy przykładem niegodziwości. Słuchając i rozważając biblijne perykopy tej niedzieli, módlmy się razem z psalmistą, byśmy byli wolni od wszelkiego występku.

1.    Dzisiaj rozpoczynamy Misje Święte w naszej Parafii – serdecznie zapraszamy do udziału. Oto Program:

„Trwajcie mocno w wierze”
Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści:
O. Zbigniew Podlecki CSsR
O. Antoni Paździorko CSsR

NIEDZIELA 30.IX.2018
Uroczyste Rozpoczęcie Misji Świętych
„Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mt 1,15)
7:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
8:15 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
9:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
11:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
12:30 - Msza Święta z kazaniem dla dzieci.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich i pod przewodnictwem Bpa Wiesława Śmigla.
 
PONIEDZIAŁEK 1.X.2018
Misyjna uroczystość uzdrowienia
„Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy Świętej - Misyjna Droga Krzyżowa ulicami Parafii. Trasa Drogi Krzyżowej będzie następująca: z kościoła ul. Klasztorną, Aleją Filozofów w Gaju Świętopełka, ul. Majkowskiego, Nowe Osiedle, Osiedle XX Lecia, ul. PCK,   Klasztorną i zakończenie przy krzyżu pokartuskim przy kościele. Członków poszczególnych grup parafialnych i stanów prosimy i niesienie krzyża.
 
WTOREK 2.X.2018
Misyjna uroczystość pojednania
„Panie ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18, 21)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej - spotkanie dla Małżonków i rodziców.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich Po Mszy Świętej - spotkanie dla Małżonków i rodziców.
21:00 - Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.

 
ŚRODA 3.X.2018
Misyjna uroczystość odnowienia wiary w życie wieczne
„Kto we Mnie wierzy, choćby umarł żyć będzie” (J 11,25)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej – procesja na cmentarz przy kościele.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej - spotkanie dla młodzieży.
21:00 - Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.
Spowiedź Misyjna
w godz. 8:00-9:00 i 17:00-18:00

CZWARTEK 4.X.2018
Misyjna Uroczystość Eucharystyczna i opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem
„Pan mój i Bóg mój" (J 20,28)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej - spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
21:00 - Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.
Spowiedź Misyjna
w godz. 8:00-9:00 i 17:00-18:00
 
PIĄTEK 5.X.2018
Misyjna uroczystość rodziny chrześcijańskiej, odnowienie ślubów małżeńskich
„Abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
11:00 - Msza Święta dla chorych, cierpiących i samotnych. Sakrament namaszczenia chorych.
13:00 - Odwiedzanie chorych w domach przez Misjonarzy.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
 
SOBOTA 6.X.2018
Misyjna Uroczystość Odpustowa ku czci św. Brunona
„Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7,31)
9:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
11:00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Bpa Ryszarda Kasyny.
18:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
 
NIEDZIELA 7.X.2018
Uroczystość zakończenia Misji Parafialnych i poświęcenia Krzyża Misyjnego
„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48)
„Ja posyłam Was” (J 20.21)
7:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich,
8:15 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich,
9:30 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich,
11:00 - Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich,
12:30 - Msza Święta z kazaniem dla dzieci
15:00 - Msza Święta na zakończenie Misji Świętych. Odznaczenie zasłużonych Parafian Różą Modlitwy. Poświęcenie Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo Misyjne.
18:00 - Msza Święta parafialna

Spowiedź Misyjna
środa i czwartek
8:00-9:00 i 17:00-18:00


2.    Jutro rozpoczynamy październik. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału   w codziennie celebrowanym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).

3.    Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w czasie misji św.
•    Dla całych rodzin codziennie   o godz.17.30  - w środę  o godz.17.00
•    Dla dzieci   we wtorki i piątki  o godz.16.30

4.    Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominamy, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

5.    W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w niedzielę  7 października, zapraszamy w tym dniu dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. na mszę św. na godz.12.30 i na poświęcenie różańców.

6.    W sobotę 6 października  przypada nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii, który przeżywać będziemy w czasie naszych Misji Świętych. Pierwsza msza św. o godz.9.00, o godz. 11.00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu  oraz o godz.18.00. W tym dniu przypada pierwsza sobota miesiąca – zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie już na godz.8.00 – różaniec i po różańcu wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy pierwszosobotnie.

7.     W I środę miesiąca na godz.17.00 tradycyjnie  zapraszamy na nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny, a po mszy św. spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

8.    Ze względu na zmianę porządku mszy św. intencje mszalne przyjęte na godz.7.00 i 8.00 będą odprawione w tym tygodniu o godz.9.00, wcześniejszych mszy nie będzie.

9.    W przyszłą niedzielę uroczystość  odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami,  należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy w przyszłą niedzielę  o godz.15.00 oraz na zakończenie Misji Świętych na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

10.     We wtorek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…

11.    Jutro także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.

12.    Msza św.  o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu Patronki oraz dla Księży posługujących w naszej Parafii  w poniedziałek  o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i pokój w rodzinach 30 Róży Matek oraz o potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego dla naszych Kapłanów  w środę o godz.9.00, w intencji III Zakonu św. Franciszka w dniu św. Patrona w czwartek o godz.18.00, za ++Członkinie i Członków  z 5 Róży św. Kamila oraz ++Księży z naszej Parafii w piątek o godz.18.00, w intencji odznaczonych Różą Modlitwy w niedzielę o godz.15.00.

13.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła.
•    2 X – święci Aniołowie Stróżowie.
•    4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów.
•    5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.


Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  szczególnie naszą rodzinę parafialną, przeżywającą czas  Misji św., a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.  
Wasi  Duszpasterze