Ogłoszenia Duszpasterskie
XXVII  Niedziela Zwykła

Rdz 2,18-24 Stworzenie niewiasty
Hbr 2,9-11 Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy
Mk 10,2-16 Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Liturgia słowa mówi dziś o podstawowych sprawach dotyczących porządku życia ludzkiego. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę, powołując ich jednocześnie do tworzenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, w której mają stanowić nierozerwalną jedność. Tę prawdę zawartą w Księdze Rodzaju przypomina Pan Jezus, wskazując na istotne przymioty małżeństwa: jedność i nierozerwalność. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.

1.    Dzisiaj w czasie mszy św. o godz.15.00 uroczyście zakończymy Misje Święte – dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas duchowego odrodzenia naszej Parafii, Ojcom Redemptorystom, którzy podjęli trud przeprowadzenia misji świętych i wszystkim, którzy w nich uczestniczyli, niech dobry Bóg błogosławi i wynagradza podjęty trud.

2.    Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła.  
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
•    Dla dorosłych codziennie   przed mszą św. wieczorną  na godz.17.30.
•    Dla dzieci we wtorki i piątki  na godz.16.30
•    W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku  na godz.18.00
•     Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

3.    Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy się z parafian, którzy należą już do tych róż, a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszamy do zakrystii w każdą pierwszą niedzielę po nabożeństwie różańcowym. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nowe róże. Do obowiązków osób należących do róży należy branie udziału w nabożeństwach różańcowych odbywających się raz w miesiącu oraz codzienne odmawianie   jednej tajemnicy różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.

4.    W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

5.    Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”  i innych czasopism  religijnych.

6.     Spotkania:
•    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – środa, godz. 19.00;
•  Adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem – czwartek, godz. 19.00;
•    Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR – piątek, godz. 18.00;
•       Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;
•       Schola dziecięca – sobota, godz. 11.00.

7.    Msza św.  w intencji Papieża Franciszka, Biskupów, kapłanów, Diakonów oraz Ojca Jonasza, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

8.    W sobotę Dzień Fatimski – o godz.17.30 różaniec, a po mszy św. o godz.18.00 ostatnia w tym roku procesja Fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

9.    W przyszłą niedzielę uroczysty chrzest św. w czasie mszy św. o godz.13.30. nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy.

10.    W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

11.    Od kilku lat na terenie naszego Powiatu  odbywa  się   akcja "Dwa Światy", mająca na celu pozyskanie środków na potrzeby hospicjów. Jedynym hospicjum związanym z Caritas Diecezji Pelplińskiej jest Kartuskie Hospicjum Domowe.  W przyszłą niedzielę  zapraszamy na  koncert w kościele św. Wojciecha w Kartuzach na godz.19.00. Szczegóły na plakacie. Jednocześnie informujemy, że biuro Hospicjum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-10.00, w plebanii św. Wojciecha w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego oraz możliwości odpisania 1 % podatku na działalność hospicyjną.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
•    13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), polski kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych bezhabitowych.
 

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze