XXIX  Niedziela Zwykła

Iz 53,10-11 Cena zbawienia
Hbr 4,14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mk 10,35-45 Przełożeństwo jest służbą

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyjaśnia sens swojej misji i mówi, na czym polega Jego panowanie oraz władza w Jego królestwie. To służba i gotowość oddania życia za innych, co potwierdził, umierając za nas na krzyżu. Pan Jezus jest zmiażdżonym cierpieniem sługą Pańskim, a jednocześnie naszym Zbawicielem oraz wstawiającym się za nami obrońcą. Weźmy dzisiejsze pouczenia Jezusa głęboko do serca, „abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili”. Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

1.    Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2.    Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu.   

3.    Zatem zapraszamy   na wspólne różańcowe nabożeństwa:
•    Dla dorosłych codziennie   przed mszą św. wieczorną  na godz.17.30
•    Dla dzieci we wtorek  i w piątek   na godz.16.30.
•     Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

4.    W przyszłą niedzielę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

5.    Zapraszamy na spotkania:
•    Kandydaci do bierzmowania z klas VIII i III gim. (młodzież męska) – wtorek, godz. 16.00 (I grupa) i godz. 16.45 (II grupa);
•    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – środa, godz. 19.00;
•    Koło Misyjne dzieci –  sobota, godz. 9.00;
•    Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.

6.    Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty  na cele inwestycyjne, które wyniosły 7856 zł i 2 euro.

7.    W przyszłą, ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszek na cele dobroczynne, które przeprowadzi nasz Parafialny Zespół Caritas, a zostanie przeznaczona na pomoc Kościołowi prześladowanemu – w tym roku pragniemy wspomóc ofiary prześladowań w Pakistanie.

8.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Cuda i Łaski Boże” i innych czasopism.  

9.    We wtorek   przypada 5 rocznica śmierci śp. Ks. Kan. Jerzego Reglińskiego, zachęcamy do szczególnej pamięci i modlitwy za naszego zmarłego Kapłana, szczególnie na mszę św. we wtorek  na godz.8.00, msza św za ++Siostry z Róży pw. Św. Heleny w Łapalicach oraz za wszystkich zmarłych Kapłanów, Osoby konsekrowane i Siostry zakonne z naszych stron z prośbą, aby Miłosierny i Wszechpotężny Bóg  użyczył im nieba  w środę o godz.18.00, za ++Siostry z 41 Róży Niewiast w piątek o godz.18.00, za ++Członków 8 Róży Ojców, ++Członków ich Rodzin i ++Kapłanów naszej Parafii w sobotę o godz.7.00.

10.    Dla uczczenia 40-tej rocznicy wyboru Papieża Polaka Parafia św. Kazimierza w Kartuzach zaprasza na koncert: NIE LĘKAJCIE SIĘ – 40-LECIE INAUGURACJI PONTYFIKATU JANA PAWŁA II w niedzielę 21 października o godz. 17-tej w kościele św. Kazimierza w Kartuzach - wystąpi zespół NA CAŁY GŁOS z Pelplina, pod dyrekcją ks. Zbigniewa GEŁDONA. Zespół przedstawi program słowno-muzyczny by przypomnieć nam siłę i znaczenie dla historii pontyfikatu Papieża Polaka.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
•    22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Różańcowej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.                                                                                                                
                                                                                                 
Wasi  Duszpasterze