XXXI Niedziela Zwykła

Pwt 6,2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca
Hbr 7,23-28 Nieprzemijające kapłaństwo
Mk 12,28b-34 Największe przykazanie

Pan Jezus, udzielając odpowiedzi uczonemu w prawie, przypomina przykazanie miłości Boga w formie modlitwy, którą Mojżesz przekazał Izraelowi wchodzącemu do ziemi obiecanej. Jednocześnie łączy to przykazanie z przykazaniem miłości bliźniego, by wskazać, że ważniejsze jest jego wypełnianie, niż powtarzanie znanej formuły, całopalenia i ofiary. Pan Jezus, gdy mówi o miłości, która winna być pierwszym i najważniejszym przykazaniem, pokazuje również, na czym ona polega. Prawdziwa miłość jest gotowa na złożenie ofiary z własnego życia. Jezus, ofiarując je za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zostaje ustanowiony arcykapłanem na wieki.
Bądźmy Panu za to wdzięczni i miłujmy Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, umiłujmy też Jego słowo, bo ono pomaga w praktycznej realizacji przykazania miłości. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

1.    Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele odmawiając różaniec   o godz.17.30 przed mszą św. wieczorną do 10 listopada włącznie, a msze św. zbiorowe za zmarłych poleconych naszym modlitwom będą Msze św. zbiorowe będą: dzisiaj, 11 i 18 listopada 2018 roku o godz.11.00

2.    W piątek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

3.    Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Do tego wyjątkowego święta narodowego przygotujemy się przez wspólną modlitwę i refleksję. W tym miesiącu nie będzie więc nabożeństwa za Ojczyznę w I środę miesiąca, tylko w sobotę zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny o godz.18.00  i po mszy św. nabożeństwo i czuwanie w intencji Ojczyzny zakończone Apelem Jasnogórskim.  Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci.. Zapraszamy do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny; porządek mszy św. jak  w każdą niedzielę, a  na godz. 9.30 zapraszamy na mszę św. w intencji naszej Ojczyzny z udziałem Władz Samorządowych naszego Miasta i Powiatu i po tej mszy św. uroczystości patriotyczne przy figurze Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. W tym dniu zapraszamy na koncert REQUIEM Op.48 Gabriela Faure na godz.18.00 do kościoła św. Wojciecha w wykonaniu Chóru Kakofonia, Sopockiego Chóru Kameralnego Continuo oraz Solistów. Szczegóły na plakacie w gablocie.

4.    Organizujemy Parafialne Narciarskie Zimowisko w Zakopanem w dniach od 10 do 16 lutego 2019 r. (I tydzień ferii zimowych), gdzie oprócz wspaniałej zabawy na śniegu, nie zabraknie troski o sprawy duchowe. Poza codziennymi zjazdami na stokach narciarskich w Polsce i na Słowacji, kąpiele w wodach termalnych, kulig po Zakopanem, nawiedzenie Sanktuarium na Krzeptówkach, na Olczy i na Jasnej Górze i wiele innych atrakcji. W zimowisku mogą wziąć udział zarówno początkujący, średnio zaawansowani, jak i świetnie dający sobie radę z nartami, dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Cena 800 zł.Informacje na stronie internetowej www.safarinarciarskie.blogspot.com oraz www.kolegiatakartuzy.pl - zakładka pielgrzymki. Zapisy w biurze parafialnym bądź bezpośrednio u ks. Marcina.

5.    W  środę    po mszy św. wieczornej zapraszamy na   spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

6.    W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

7.    Zachęcamy do nabycia nowego nru  „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism.

8.    W niedzielę 18 listopada o godz. 13.00 z naszego kościoła będzie transmitowana msza św. przez TV Polonia, w związku z tym nie będzie mszy św. o godz.12.30, tylko o godz.13.00.

9.    Zapraszamy na spotkania:
*    Kandydaci do bierzmowania z klas VIII i III gim. (młodzież męska) – wtorek, godz. 16.00 (I grupa) i godz. 16.45 (II grupa);
*    Kandydaci do bierzmowania z klas VII – wtorek, godz. 18.00;
*    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – środa, godz. 19.00;
*    Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR – piątek, godz. 18.00;
*    Koło Misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;
*    Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.

10.    Msza św. z prośbą i Miłosierdzie Boże oraz Dary Ducha Świętego czerpane z bierzmowania dla Sióstr i Braci z Róży pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Prosimy o wiele łask Bożych dla naszych Kapłanów i Członków naszych Rodzin. Niech Bóg Miłosierny do którego należy ostatnie słowo prowadzi nas drogą do życia wiecznego. Józefie św. módl się za nami. w poniedziałek o godz.7.00, za ++Członkinie 42 Róży Matek, za zmarłych z ich Rodzin oraz zmarłych kapłanów naszej parafii w poniedziałek o godz.8.00, za ++Siostry 34 Róży Matek w poniedziałek o godz.8.00, za ++Siostry z II Róży Niewiast oraz ++Kapłanów naszej parafii we wtorek  o godz.8.00, za ++ Siostry z 45 Róży Matek, Członków ich Rodzin oraz ++Kapłanów naszej Parafii  we wtorek o godz.8.00,   za ++Członkinie  z 17 Róży Niewiast, ++ z ich Rodzin i ++Kapłanów z naszej Parafii w środę o godz.8.00, ++Członków Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w środę o godz. 8.00, ++ Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Łapalicach oraz Bpa. Jana, ks. Jerzego, ks. Henryka i wszystkich zmarłych Kapłanów z naszej Parafii oraz Kapłanów i Osoby konsekrowane, którzy pochodzą z naszych stron. Józefie św. módl się za nami. W środę o godz.18.00, za ++Członków Róży pw. Św. Lukasza, ++Kapłanów oraz ++ z naszych Rodzin w piątek o godz.18.00, w intencji Ojca św. , naszych  Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00, ++Członkinie z 26 Róży Matek i ++Księży z naszej Parafii w niedzielę o godz.18.00..

Przewielebni Bracia Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia.
Dnia 11 listopada 1918 r. pod Paryżem podpisano rozejm kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Dzięki Bożej Opatrzności oraz modlitwie i walce naszych przodków, po 123 latach niewoli Ojczyzna nasza odzyskała niepodległość.  W obchody 100-lecia tego wiekopomnego wydarzenia wpisuje się wspólna modlitwa i pełen wdzięczności śpiew hymnu „Te Deum laudamus”. Zapraszam zatem wszystkich, którzy tylko mogą, w niedzielę 11 listopada br. o godz. 10.00 do bazyliki katedralnej w Pelplinie na Mszę Świętą, którą będę celebrował w intencji Polski i Polaków, jako dziękczynienie za odzyskanie niepodległości oraz o Boże błogosławieństwo w służbie wspólnego dobra.
Na wspólne świętowanie wolności, już dzisiaj z serca błogosławię. + Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński