Ogłoszenia Duszpasterskie

2     Niedziela Wielkiego Postu –1.03.2015r.

 

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ofiara Abrahama

Rz 8,31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Mk 9,2-10 Przemienienie Pańskie

Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę. Wyraża też trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu. Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.

 1. Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego ze względu na proklamowaną dziś perykopę ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówiące o tej postaci. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor.
 2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś do puszek przed kościołem dla naszych misjonarzy.
 3. Pamiętajmy również, że każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej czy dobrej literatury religijnej. Serdecznie zachęcamy do nabywania nowego nru   „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism religijnych
 4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pokutne:
 • W każdą środę o godz.7.30 i 17.30 – różaniec
 • W każdy piątek –   Droga Krzyżowa

                                   -Dla dzieci o godz.16.30

                                   -Dla dorosłych o godz.18.00

                                  -Dla młodzieży o godz.19.15

 • W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00, które w tym roku głosi Ks. Łukasz Pierowicz – wikariusz Parafii św. Kazimierza.
 1. Przypominamy również, że za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.
 2. Zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny w środę na godz. 17.00 na nabożeństwo za Ojczyznę, które rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i w czasie mszy św. o godz.18.00 będziemy się modlić w intencji Ojczyzny.
 3. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, któremu przewodniczy Żywy Różaniec i III Zakon św. Franciszka. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 dodatkowa msza św. poprzedzona droga krzyżową. W ten piątek tradycyjnie zapraszamy młodzież na godz.19.30 na spowiedź, mszę św. i zamiast adoracji Drogę Krzyżową w tym miesiącu do parafii św. Kazimierza. W sobotę odwiedzimy   chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji Ofiarodawców naszej Parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P.
 4. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.
 5. Młodzież z wszystkich grup, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na wspólne spotkanie w poniedziałek o godz.17.00 w kościele.
 6. W czwartek po mszy św. wieczornej zapraszamy Rodziców dzieci klas trzecich, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. na spotkanie, które odbędzie się w kościele.
 7. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl „Przypadek Nikodema D.” w wykonaniu „Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina, który odbędzie się 8 marca o godz.17.00 w sali widowiskowej KCK. Wstęp wolny.
 8. Msza św. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Zelatorów Żywego Różańca w środę o godz.18.00.
 9. W środę św. Kazimierza – odpust w kościele św. Kazimierza, suma o godz.17.00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
 10. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszły po nagrodę do Pana śp. Irena Badowicz ze Stężycy, a kiedyś mieszkająca w Kartuzach i śp. Jadwiga Kosińska z Os. XX Lecia PRL. Dobry Jezu…

 

 

 

Bożej niedzieli

życzą Duszpasterze