XXXIII Niedziela Zwykła

Dn 12,1-3 Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
Hbr 10,11-14.18 Skuteczność ofiary Chrystusa
Mk 13,24-32 Sąd ostateczny

Pod koniec roku liturgicznego liturgia słowa zaprasza nas do refleksji nad rzeczami ostatecznymi. Zarówno prorok Daniel, jak i Chrystus, posługując się obrazami, chcą opisać rzeczywistość dnia ostatniego, końca świata, dnia sądu ostatecznego. W obrazach tych widać, iż za sprawiedliwe, uczciwe i dobre życie czeka człowieka wieczna nagroda, niegodziwości zaś zostaną sprawiedliwie osądzone. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby tę nagrodę otrzymać, bowiem Jezus Chrystus przez swoją ofiarę dokonał naszego odkupienia, ale nasze życie tu na ziemi jest przygotowaniem i sprawdzeniem naszej gotowości na jej otrzymanie. Niech słowo Boże pobudza naszą czujność i wskazuje nam drogę.

1.    Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać.

2.    W przyszłą niedzielę, 25 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Po mszy św. o godz.11.00 odnowimy nasze oddanie Sercu Najświętszemu  naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

3.    W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie do salki Zelatorów Żywego Różańca.   

4.    Msza św. zbiorowa za zmarłych poleconych naszym modlitwom dzisiaj o godz.11.00.

5.    W środę , 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

6.    W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

7.    Zapraszamy na spotkania:
•    Kandydaci do bierzmowania z klas VIII i III gim. (młodzież męska) – wtorek, godz. 16.00 (I grupa) i godz. 16.45 (II grupa);
•       Wspólnota młodzieżowa (szkoły średnie) - środa, godz. 19.00;
•       Schola parafialna – sobota, godz. 11.00.
•    W piątek dzieci z koła misyjnego wyjeżdżają na swoje rekolekcje do Pelplina.
•    8 grudnia, w sobotę organizujemy mikołajkowy wyjazd dla dzieci ze scholi i koła misyjnego, dlatego prosimy rodziców o odebranie z zakrystii kart zgłoszeń.

8.    Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w weekendowym skupieniu „Czego pragniesz?” w dniach od 30 listopada       do 2 grudnia 2018 r. Ta forma skupienia ma służyć młodym pomocą w rozeznaniu drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Rekolekcje zaczynają się w piątek 30 listopada o godz. 18.00. Recepcja w Collegium Marianum jest czynna od godz. 17.00. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać drogą mailową: seminarium@diecezja-pelplin.pl   lub telefonicznie: 58 536 17 62.

9.    Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

10.    Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 8149 zł.

11.     Msza św.  za ++ Siostry z 30 Róży Matek oraz ++Członków ich Rodzin oraz  ++ Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek  o godz.7.00,za++Członkinie z 4 Róży Niewiast oraz ++Księży Henryka Ormińskiego i Jerzego Reglińskiego w poniedziałek o godz.8.00 , za +Jolantę Richert-Tumas od Grupy sprzątającej kościół w sobotę o godz.8.00, za +Benedyktę Klinkosz i ++Siostry z 40 Róży Matek oraz ++Członków ich Rodzin  i ++Kapłanów, którzy posługiwali w  naszej Parafii w niedzielę o godz.8.15.

12.    W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana  śp. Ks. Kanonik Henryk Rychert – pochodzący z Kartuz, proboszcz w Grodzicznie w Diecezji Toruńskiej i  śp. Władysława Jowdiuk z Łapalic z ul. Podgórnej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…         

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik.
•    21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu.
•    22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.
•    24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków wiary z lat 1745-1862.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia  - Wasi  Duszpasterze

bahçeşehir escort beylikdüzü escort sarcastic