IV Niedziela Adwentu

Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Hbr 10,5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Łk 1,39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Prorok Micheasz podkreśla w pierwszej części swojej księgi, że dom Dawidowy nie dotrzymał warunków przymierza, a skoro Boża obietnica jest niezmienna, to musi ona być wypełniona i dokona się to na pewno w Betlejem. Proroctwo, zapewne w zamyśle proroka dotyczące tylko Izraela, w osobie Jezusa Chrystusa otwiera Boży plan na wszystkie ludy ziemi. Więcej, List do Hebrajczyków podejmuje drugi wątek mesjański Przeżywajmy w historii Izraela – kapłański. Także synowie Aarona nie byli w pełni wierni warunkom przymierza i dlatego Mesjasz dla wielu pobożnych Żydów miał być nowym kapłanem, który godnie będzie sprawował kult należny Bogu. Błogosławiony Owoc łona Maryi wypełnił mesjańskie oczekiwania Żydów i otworzył nam drogę do prawdziwej wiary.

1.    Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

2.    W ubiegłą niedzielę Ks. Biskup Diecezjalny w Pelplinie dokonał promocji nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, w tym ustanowił dwóch dla naszej Parafii: Pana Jarosława Woscholskiego i Pana Pawła Ziemanna. Nowym Nadzwyczajnym Szafarzom oraz ich Rodzinom życzymy Bożego błogosławieństwa w tej pięknej posłudze dla nasze Wspólnoty i dziękujemy za podjęcie pomocy w pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże.

3.    Jutro zapraszamy do udziału w ostatnich roratach  o godz.6.00.

4.     Jutro Wigilia, a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela?  

5.    Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z poniedziałku 24 grudnia, na wtorek 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.

6.    Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie   uczcijmy przychodzącego Pana.

7.    Nabożeństwa wigilijne w poniedziałek:
•    Godz.20.00 – msza św. wigilijna – w Kaplicy Miłosierdzia w Szpitalu  
•    Godz.22.00 – msza św. wigilijna w Kolegiacie   
•    Godz.24.00 – Pasterka        

8.    W  I Święto Bożego Narodzenia nie będzie mszy św. o godz.7.00, a w drugi dzień Świąt – św. Szczepana wszystkie msze św. jak w każdą niedzielę. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia ofiarę z kolekty przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, a w drugi dzień Świąt kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce.

9.    Wizyta duszpasterska, czyli kolęda rozpocznie się w czwartek 27.12.2018 roku. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów do religii na stole kolędowym.

10.    W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo w czasie  każdej Mszy Świętej.

11.    W przyszłą niedzielę zbiórka Caritasu na cele dobroczynne do puszek przed kościołem.  

12.    Tradycją minionych lat  zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

13.    Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach już po raz szósty organizuje Karnawałowy Bal Katolika. Impreza odbędzie się w Restauracji Złota Jesień w Kartuzach 19 stycznia 2019r. Koszt uczestnictwa to 130 zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Przewidziane są liczne atrakcje i licytacje. Dochód przeznaczony będzie na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Informacje szczegółowe na plakacie i w sekretariacie szkoły.

14.    Msza św. o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla VII  Róży Matek i Kapłanów naszej Parafii w czwartek o godz.8.00.  

15.    Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

16.    W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Jan Flisikowski   z ul. Podgórnej, śp. Witold Danilewicz z Elbląga – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…       

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,
•    27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,
•    28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.