Niedziela św. Rodziny

1 Sm 1,20-22.24-28 Samuel zostaje przedstawiony Panu
1 J 3,1-2.21-24 Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy
Łk 2,41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Dość często mamy wrażenie, że wielu ludzi traktuje swoją rodzinę jako osobiste osiągnięcie czy własność. Spotykamy też innych, którzy do tego od lat bezskutecznie dążą. Tymczasem dzisiejsze czytania mówią nam, że udane małżeństwo i rodzina to największy dar Pana Boga dla człowieka, pod warunkiem że konkretny człowiek potrafi to zauważyć i docenić z wszystkimi tego konsekwencjami. Świat nie zaczyna się od nas czy nawet od bardzo dalekiego znanego nam przodka. Patrząc na własną rodzinę, powinniśmy dostrzec, że jesteśmy dziećmi samego Boga. Jak za chwilę to usłyszymy, nie było to łatwe nawet dla Maryi i Józefa. Niech słowo Boże pomoże nam na nowo odkryć i docenić własną rodzinę.

1.    Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów

2.    Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. W czasie  każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małżonkom i rodzinom.

3.    Jutro św. Sylwestra - wieczorem zapraszamy już na godz.17.00, nie będzie już jutro mszy św. o godz.18.00. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Zaraz po nabożeństwie msza św. w intencji wszystkim Zmarłych w minionym 2018 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

4.    We wtorek 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2019. Tego dnia w szczególny sposób Kościół modli się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny, z tym, że nie będzie mszy św. o godz.7.00, natomiast będzie dodatkowa msza św. o godz.13.30.

5.    W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia. Kolekta w tym dniu na misje katolickie.

6.    W tym dniu przez nasze miasto przejdzie Orszak Trzech Króli; poprowadzą nas królowie. Wyruszymy spod kościoła św. Kazimierza o godz. 13.30, by powrócić na kartuski Rynek. W czasie wędrówki obejrzymy cztery krótkie inscenizacje przygotowane przez młodzież naszych kartuskich parafii. Zachęcamy, by wszyscy uczestnicy orszaku (także dorośli), przebrali się, dostosowując chociaż, jakiś element ubioru do kolorów przyporządkowanych do parafii, i tak: - Orszak Azjatycki – zielony (Parafia św. Kazimierza) - Orszak Afrykański – niebieski (Parafia św. Wojciecha) - Orszak Europejski – czerwony (Kolegiata) ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA! Po orszaku na wszystkich czekać będzie ciepła herbata.

7.    W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i  msza św.  o godz.18.00   w intencji Ojczyzny.  W środę po mszy św. spotkanie Członków naszego Caritasu w salce.

8.    W tym tygodniu dni eucharystyczne:  w czwartek   zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: po mszy św. o godz.7.00 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy naszych drogich Chorych z posługą sakramentalną.

9.    W przyszłą niedzielę  przypada również pierwsza niedziela miesiąca:
•    Suma z liturgią w języku kaszubskim i koncert kolęd w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby.
•    Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
•    Godz. 14.30 – nabożeństwo przy żłóbku na które zaprasza Franciszkański Zakon Świeckich
•    godz. 15.00  nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie  III Zakonu św. Franciszka

10.    Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”,   „Małego Gościa” , „Apostolstwa Chorych”, „Naszej Arki” i innych czasopism.

11.    Serdecznie zachęcamy do zabrania informacji o Wielkiej Nowennie Różańcowej na lata 2018-2026, którą znajdziemy również w gablocie i na stronie internetowej Parafii.

12.    Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne w I Święto, które wyniosły 10473 zł, 7,70 euro i 1 funt. Bóg zapłać.

13.    Msza św. za śp. Ks. Prałata Henryka Ormińskiego w 14 r. śm.   w czwartek o godz.7.00, z prośbą o Boże błog. na każdy dzień ziemskiego pielgrzymowania dla Sióstr z Róży pw. Św. Heleny w Łapalicach oraz o dary Ducha Świętego dla nich i dla naszych Pasterzy w piątek o godz.16.30.

14.    Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu Bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

Wasi Duszpasterze

Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026

W sobotę, 2 czerwca 2018 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę została zainaugurowana nowenna przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jaricot. W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie. Przez kolejnych dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki, ale przede wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach naszego życia, także społecznego. Zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Chcemy prosić o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie. Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufamy, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.
Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 r. przez Paulinę Jaricot. 27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził stowarzyszenie i nadał mu liczne odpusty, ustanawiając św. Filomenę jego patronką. W naszej parafii pierwsze róże różańcowe ojców i matek powstały około roku 1890 założone przez małżeństwo Teklę i Szczepana Szymichowskich. Pan Szczepan później został kościelnym i służył przez 50 lat w naszym kościele. Przyczynił się do uratowania figury Matki Bożej Królowej Korony Polskie z Parku, oraz pieców z dworu Artusa w Gdańsku. Miał wielki posłuch u ks. Biskupa ordynariusza. Żywy Różaniec jest stowarzyszeniem, którego statut został  zatwierdzony  podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.  Koła Różańcowe zwane inaczej „żywymi różami” złożone są z dwudziestu osób zobowiązujących się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańca wraz z jej rozważaniem, tak, by wszyscy łącznie odmawiali każdego dnia cały różaniec.
Do rozpoczynającej się dziś Wielkiej Nowenny Różańcowej. - Chcemy się przygotować. Pragniemy pamiętać o darze modlitwy różańcowej we wspólnocie. Zauważamy żywe wspólnoty różańca świętego, do których w Polsce należą 2 miliony osób. Są zbyt słabą wspólnotą, która nie jest w stanie na kolanach wstrzymać gniew Boży, który zbliża się do bram naszego świata. Celem tej Wielkiej Nowenny jest podwojenie liczby osób  które  na kolanach chcą przemieniać swoje serca i świat.
– Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, inicjatywa Wielkiej Nowenny zrodziła się w Polsce, na wzór tej przygotowującej Polaków na tysiąclecie chrztu – powiedział ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca.
Krajowy moderator Żywego Różańca zachęca nas:
Ogłaszając wielką nowennę ks. Szymon Mucha, napisał m.in.: „Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufam, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła”.

Dlatego nasza  wspólnota Żywego Różańca zachęca nas  do modlitwy gdyż- tylko modlitwa może zmieniać świat. Bo modlitwa zmienia serce człowieka. A jeśli ja się zmienię, to zmienia się świat wokół mnie. To jest recepta na życie i to jest przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. To jest przesłanie głoszone przez Kościół. Jeśli przyjmujemy Jezusa to zmieniamy świat na wzór Chrystusa "Chrześcijanin jest człowiekiem radykalnych wyborów. Chrześcijanin potrafi wybrać dobo a odrzucić zło. Wybrać dobo radykalnie! O tym mówi Jezus".
Chrześcijanin musi odrzucić to, co jest dla niego powodem do grzechu. – Nasze życie duchowe to także troska o nasze zdrowie fizyczne. Mamy przychodzić do Jezusa-lekarza w sakramentach, bo on nas uzdrawia i umacnia i przyjdzie moment całkowitej wolności. Zaufajmy Chrystusowi. On jest drogą prowadzącą do wolności. Pragniemy wszystkich naszych parafian zachęcić do modlitwy na różańcu, aby Matka Boska z naszego Kartuskiego Raju Maryi doprowadziła nas do Serca Jezusowego, W tym celu przygotowaliśmy dziesiątki różańca wyłożone przy ołtarzu by Te osoby które chcą wesprzeć to dzieło mogły już od dzisiaj rozpocząć to dzieło modlitwy. Jest tam również karteczka z tajemnicą  różańcowa jaką zobowiązujemy się odmawiać do końca tego 2019 roku. Jeżeli komuś przypadnie do serca ten rodzaj modlitwy będzie mógł skontaktować się z zelatorami którzy pomogą wybrać intencję w jakiej się chcemy modlić, oraz zorganizować odpowiednie róże różańcowe które będą się modliły w tych intencjach które są bliskie naszemu sercu. Np. za Ojczyznę, za nasze dzieci, o wyrwanie swoich bliskich z nałogów itp. Kontakt z zelatorami będzie można znaleźć na tablicy ogłoszeń, oraz nawiązać w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie różańca między godz. 1500 a 1600 w spowiednicy.
Ogólnopolskie zakończenie Nowenny planowane jest na dzień  8 grudnia 2026 r. przez złożenie księgi nowennowej u grobu Pauliny Jaricot w Lyonie. Hasłem pierwszego roku nowenny są słowa:
„Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.
Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec XIX w. Jednym z pierwszych, którzy zajmowali się formacją jego członków, był bł. ks. Ignacy Kłopotowski, który od 1909 r. wydawał dla nich miesięcznik „Kółko Różańcowe”. Jak widać z powyższego państwo Szymichiwscy wyprzedzili ks, Kłopotowskiego o jakieś 19 lat. Może to nam będzie policzone na nasze dobro. Szczęść Boże!
Główne cele nowenny:
Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty
Stałe intencje modlitwy:
O wzrost w wierze, nadziei i miłości O rozwój wspólnot Żywego Różańca O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła O pokój na świecie i zgodę w rodzinach O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot
Zadania szczegółowe:
Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie
Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji” Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca
Moje przeżywanie nowenny:
Staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych
Rozważam tematy poszczególnych lat

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NOWENNY
2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego 2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary 2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem 2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych 2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących 2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku 2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów 2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko Praskiej
Z dnia 16. 04 2018 roku  687/2018
Do prywatnego odmawiania

Historia Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
--  Założycielką jest Paulina Jericot 1799 – 1862
 -- W 1819 roku organizuje grupy, których zadaniem była cotygodniowa modlitwa i niewielka ofiara w intencji misji.
 -- 3 maja 1822 roku system Pauliny zostaje przyjęty co daje początek Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary.
 -- 1826 powstaje Żywy Różaniec
 -- 3 maja 1922 roku Papież Pius XI czyni je „ papieskim” i poleca wprowadzić w całym kościele.