Nowy Rok Pański 2019
Uroczystość św. Bożej Rodzicielki

Lb 6,22-27 Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Łk 2,16-21 Nadano Mu imię Jezus

Usłyszymy za chwilę dziwne błogosławieństwo z Księgi Liczb. Mówi ono o obliczu Niewidzialnego. Jego rozpromienione oblicze ma być źródłem łaski i pokoju. Czyż sam Mojżesz nie rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, a potem jego twarz promieniała? Czyżby źródłem błogosławieństwa nie był otwarty dialog z Panem Bogiem? Ten dialog, tak tajemniczy nawet dla Maryi, że zachowywała wszystkie sprawy w swoim Sercu i je rozważała. W czasie tego dialogu z Panem Bogiem możemy odkryć, że mamy przybrane synostwo i Ducha Świętego, który w nas woła: „Abba, Ojcze”. Jeśli chcemy otrzymać Boże błogosławieństwo na nowy rok, to powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowo.

1.    W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2019 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2.    W imię Boże pragniemy rozpocząć Nowy 2019 Rok. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Chcemy Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo. Słowa Aaronowego błogosławieństwa z dzisiejszego pierwszego czytania czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.

3.    W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

4.     Wszystkim Kochanym Parafianom  i miłym Gościom składamy jak najlepsze życzenia Noworoczne. Niech spełniają się wszelkie plany i marzenia, niech Pan Bóg w swej dobroci obficie błogosławi, a Matka Boża strzeże dróg życia, aby zawsze były wiernym podążaniem za Chrystusem i trwaniem z Nim i naszymi bliźnimi w prawdziwej komunii. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2019, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!  

5.    Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

6.    Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru  „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Apostolstwa Chorych” , „Naszej Arki” oraz innych czasopism.

7.    W minionym czasie odszedł po nagrodę do Pana śp. Paweł Zucholla z ul. Sambora, a pogrzeb śp. Stanisława Hinca z ul. Chmieleńskiej w piątek o godz.10.00  w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…       

8.     Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty. Jeszcze raz wszystkim Parafianom i Gościom przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

Wasi Duszpasterze