Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 Pokłon mędrców ze Wschodu

Wizja Jeruzalem, z pierwszego czytania, jako latarni święcącej w ciemności, jako portu gromadzącego wszystkie bogactwa ziemi, jest bardzo konkretną obietnicą daną Izraelowi. Równocześnie latarnia będzie symbolem nadziei danej poszukującym portu zbawiania. Dlatego mędrcy z taką wytrwałością podążają za gwiazdą. Skoro szukamy nadziei, która nie zawiedzie, podążajmy za łaską Bożą objawioną nam przez ewangelistów w słowie Nowego Testamentu. Nie straćmy najmniejszej wskazówki danej każdemu indywidualnie. Na chwilę zapomnijmy o zgiełku i różnych lękach, które nam towarzyszą na co dzień. Ta chwila ciszy jest dla nas szansą na zyskanie tego, co najważniejsze.

1.    Podczas Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dlatego tez dzisiaj wspieramy misyjne dzieła Kościoła.

2.    W czasie Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2019) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary.  Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

3.    Dzisiaj przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne. Niech również one staną się misjonarzami miłości i pokoju także wśród najbliższych: w rodzinie i w gronie kolegów, koleżanek.

4.    Dzisiaj przez nasze miasto przejdzie Orszak Trzech Króli; poprowadzą nas królowie. Wyruszymy spod kościoła św. Kazimierza o godz. 13.30, by powrócić na kartuski Rynek. W czasie wędrówki obejrzymy cztery krótkie inscenizacje przygotowane przez młodzież naszych kartuskich parafii. Zachęcamy, by wszyscy uczestnicy orszaku (także dorośli), przebrali się, dostosowując chociaż, jakiś element ubioru do kolorów przyporządkowanych do parafii, i tak: - Orszak Azjatycki – zielony (Parafia św. Kazimierza) - Orszak Afrykański – niebieski (Parafia św. Wojciecha) - Orszak Europejski – czerwony (Kolegiata) ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA! Po orszaku na wszystkich czekać będzie ciepła herbata.

5.    W przyszłą niedzielę  przypada święto Chrztu Pańskiego.  

6.    Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej – jest nowy nr „Gościa Niedzielnego”  i inne czasopisma.

7.    Msza św.  w intencji ks. Stanisława o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Niego z okazji Urodzin od wszystkich wspólnot parafialnych w czwartek  o godz.8.00, w intencji Papieża, naszych Biskupów, Kapłanów, O. Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i o powołania do FZŚ w sobotę o godz.8.00.

8.    W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

9.    Zapraszamy na spotkania:
•       Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR – piątek, godz. 18.00;
•       Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;
•       Schola dziecięca – sobota, godz. 11.00.

10.    Firma LUXMED zaprasza wszystkie panie w wieku 50-69 lat do wykonania bezpłatnego badania profilaktycznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, które odbędzie 7 stycznia 2019 w godz. 10.00-16.00 przy Parku Solidarności, ul. Klasztorna 1- szczegóły w gablocie.

Wszystkim Jubilatom i Solenizantom składamy najlepsze życzenia; a Boże błogosławieństwo niech ożywi naszą wiarę, pomoże nam nią się dzielić i według niej kształtować nasze codzienne życie przez cały Nowy 2019 Rok
Radosnego przeżywania Objawienia się światu Zbawiciela życzą Duszpasterze