Niedziela Chrztu  Pańskiego

Iz 40,1-5.9-11 Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało
Tt 2,11-14; 3,4-7 Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające  w Duchu  Świętym
Łk 3,15-16. 21-22 Chrzest Jezusa

Dziś w pierwszym czytaniu usłyszymy: „Podnieś głos nie bój się! […] Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę”. W wielu miejscach Biblii znajdziemy postacie, które w to wątpią, bo świat pokazuje im zupełnie coś innego. Być może i my jesteśmy w tej samej sytuacji. Czy piękne słowa Świętego Pawła, które za chwilę usłyszymy, coś zmienią? Warto przypomnieć, że prawdopodobnie Paweł sam ochrzcił Tytusa, chociaż zwykle tego nie czynił. Potraktujmy to jak list od kapłana, który nas ochrzcił, albo jak świadectwo ojca czy matki chrzestnej o tym, co wydarzyło się w czasie naszego chrztu. Oby także na nas zstąpił Duch Święty podczas dzisiejszej liturgii słowa.

1.    Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2.    Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

3.    W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie trwajmy na modlitwie za naszą młodzież.

4.    Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.   

5.     Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w   domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w intencjach Waszych Najmilsi Rodzin.   

6.    Wszystkie rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy, gdy była w ich rejonie kolędowym, mogą to uczynić w poniedziałek 21 stycznia, kolędować będziemy od godz.15.00, a zgłaszać kolędy prosimy w biurze parafialnym.

7.     Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby w Kartuzach przyjmuje zapisy do Zespołu. Próby odbywają się w dniach: poniedziałki i środy od godz.18.00 do 20.00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1. W sprawie warunków przyjęcia do Zespołu prosimy się zgłaszać do Prowadzącego Zespół Pana Kierownika Franciszka Kwidzińskiego  w dniach i godzinach prób w Kartuskim Centrum Kultury.

8.    Msza św.  za +Ks. Prałata Henryka Ormińskiego od 44 Róży Matek w środę o godz.8.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

9.    W minionym tygodniu odeszły po nagrodę do Pana śp. Gertruda Konkol   z ul. Cichej i   śp. Gertruda Kreft  z Os. XX Lecia  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłe Siostry polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…       

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
•    19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.


Wszystkim Jubilatom i Solenizantom składamy najlepsze życzenia; a Boże błogosławieństwo niech ożywi naszą wiarę, pomoże nam nią się dzielić i według niej kształtować nasze nowe życie, które otrzymaliśmy w czasie naszego Chrztu Świętego.  
życzą Duszpasterze