VIII Niedziela Zwykła

Syr 27,4-7 Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość
1 Kor 15,54b-58 Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć
Łk 6, 39-45 Z obfitości serca mówią usta

Mędrzec Syrach, którego usłyszymy w pierwszym czytaniu, należy do ludzi, którzy zwracają uwagę na każde usłyszane słowo. Nie jest łatwo żyć z takim człowiekiem, tym bardziej gdy jest niedojrzały emocjonalnie. Ale któż z nas jest tak naprawdę dojrzały? Wciąż mamy powody, aby się obrażać, aby udowadniać, że inni są gorsi. Chrystus Pan zaprasza swoich uczniów, aby zajęli się najpierw usuwaniem zła z własnego serca, a nie szukaniem go u innych. Dojrzałość zdobywamy, gdy bez zbędnej ekscytacji uznajemy zło w sobie i powoli staramy się je ograniczać. Wysiłek poprawy samego siebie uczy pokory i koncentruje naszą uwagę na poszukiwania metody właściwej oceny sytuacji.

1.    Dzisiaj rozpoczynamy  Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

2.    Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczęcie po mszy św. o godz.13.30, zakończenie o godz.18.00, a w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30-10.00 i po południu 15.00-18.00.

3.    Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 6 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.. Kolekta w środę popielcową zostanie przeznaczona jako jałmużna postna dla potrzebujących.   Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4.    Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.    Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
•    W każdą środę o godz. 7.30 i 17.30 – różaniec
•    W każdy piątek – Droga Krzyżowa
•    Dla dzieci o godz.16.30
•    Dla dorosłych o godz.18.00
•    Dla młodzieży o godz.19.15
•    W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które w tym roku będzie głosił Ks. Arkadiusz Guz  o godz.15.00

6.    Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

7.    W czwartek 4 kwietnia o godz. 18.00  odbędzie się w naszej parafii uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Szafarzem sakramentu będzie ks. Biskup Pomocniczy  Arkadiusz Okroj. Pamiętajmy o modlitwie za naszych bierzmowanych, aby dary Ducha Świętego, które przyjmą pomogły im w dawaniu świadectwa w swoim otoczeniu.  Plan pracy na najbliższy czas dla kandydatów przedstawia się następująco:
•    wtorek 5 marca - spotkanie formacyjne w salce parafialnej dla młodzieży żeńskiej grupa I o godz. 16:00-16:45 i grupa II o godz. 16:45-17:30
•    wtorek 12 marca - spotkanie formacyjne w salce parafialnej dla młodzieży męskiej grupa I o godz. 16:00-16:45 i grupa II o godz. 16:45-17:30
Przypominamy o konieczności dostarczenia skróconego odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii, to wystarczy ten fakt zgłosić na spotkaniu formacyjnym podając datę chrztu).

8.     Zapraszamy na spotkania:
•    Wspólnota trudnych małżeństw SYCHAR – piątek, godz. 18.00;
•    Schola dziecięca - sobota, godz. 11.00
Za tydzień w niedzielę, w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00 spotkanie dla młodzieży z panem Jackiem Pulikowskim.

9.    W poniedziałek w liturgii czcimy św. Kazimierz polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski. Odpust w parafii św. Kazimierza – suma o godz.17.00.

10.    W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny po mszy św. o godz.16.30, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i  msza św.  o godz.18.00   w intencji Ojczyzny, a po mszy św. Członków naszego Caritasu.

11.    Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w intencji niewiast serdecznie zapraszamy.

12.    Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Pielgrzyma”, „Apostolstwa Chorych”, „Naszej Arki” oraz „Galilei” Pismo św. bez tajemnic.   

13.    Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dzień Otwarty. Odbędzie się on w sobotę 9 marca 2019 r., w godz. od 10.00 – 13.00.  Collegium Marianum to szkoła męska z bogatą tradycją i internatem. Od kilku lat cieszy stuprocentową zdawalnością matury. Uczniowie mają możliwość pogłębiania wiedzy przez wybrane przez siebie rozszerzenia. Są też kształtowani w duchu katolickim. Bliższe informacje   na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl.

14.    Nasza Parafia wspólnie z Parafią w Chmielnie organizujemy pielgrzymkę do Turcji Śladami św. Pawła w dniach 16 do 30 października 2019 roku. Szczegóły na stronie internetowej naszej Parafii i w gablocie. Zapisy w biurze parafialnym, serdecznie zapraszamy do udziału.

15.    Msza św. w intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, konsekrowanego i F.Z.Ś. w sobotę o godz.8.00.  

16.    Serdecznie zapraszamy na spektakl komediowy „Jajka w pomidorach”, który odbędzie się 8 marca o godz.19.00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Kartuzach. Bilety w cenie 15 zł, dostępne są w sekretariacie KCK w godzinach 9.00-17.00. Całość dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na budowę Kartuskiego Hospicjum.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze